Минималният размер на безвъзмездната помощ за проект по мярката за индустриалните зони и паркове е 1 млн. лв., а максималната до 40 млн. лв.

Покажете инициатива, ние сме с вас, призова Пулев кметовете и областните управители да са активни в кандидатстването за индустриални зони

Министерството на иновациите и растежа е най-активното ведомство по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост. Този месец отваряме за кандидатстване пета процедура – за развитие на индустриалните зони и паркове в България. Работим приоритетно, на пълни обороти, като успяхме да начертаем истинска стратегия, без да правим нещата на парче, с ясна визия за подкрепа на българската икономика. Това заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев на организираната от МИР национална среща „Индустриалните зони – растеж за общините и регионите“, на която присъстваха близо 200 представители на местната власт и заинтересовани страни от цяла България. Събитието се проведе в София Тех Парк във връзка с предстоящото кандидатстване по една от най-важните процедури от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) – за развитие на индустриалните зони и паркове в страната.

„С усилията на министри от Служебния кабинет, на вицепремиера Пеканов, областни управители, колеги от министерството, всички заинтересовани страни, успяхме да създадем предпоставки да се привлекат в България големи ключови международни инвеститори чрез една много ясна визия и стратегия към подкрепа на индустриалните зони у нас“, каза още министър Пулев.

По думите му, бюджетът на процедурата е 212 млн. лв., като минималният размер на безвъзмездната помощ за проект е 1 млн. лв. По мярката ще могат да кандидатстват оператори на всички индустриални зони и паркове в страната – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени или в напреднал етап на развитие по четири направления – довеждаща инфраструктура, вътрешна за зоната инфраструктура, сгради за научно-изследователска дейност и изграждане на екоинфраструктура като например зарядни станции за електромобили. Общественото обсъждане приключи на 23 март.

„Много хора ме питат защо България към настоящия момент не е успяла да се пребори за ключов стратегически инвеститор в сегмент „Производство“, защо нямаме производство в размер на 1 млрд. евро или 2 млрд. лв. Отговорът е ясен – до този момент държавата не беше създала предпоставки за привличането на подобен род инвеститори, защото нямаме качествени локации, качествени терени, нямаме качествена инфраструктура. Липсвала ни е една проактивна позиция, досега държавата е реагирала реактивно“, каза още Пулев.

Министърът на иновациите и растежа заяви, че благодарение на безпрецедентната информационна кампания, която МИР проведе във всяка област на страната относно възможностите за кандидатстване по Плана за възстановяване, родните фирми са разбрали посланието, че той е отворен и работи. „Когато влязох на 2 август в кабинета на министерството имаше една отворена процедура, а Планът бе една черна информационна дупка. Едва 4 проекта бяха подадени, а това не беше приемлив резултат за нас“, категоричен бе Пулев. По думите му, по първите две отворени процедури са подадени 10 200 проекти предложения. В момента се сключват договорите за изплащане на средствата на първите 953 подкрепени по ПВУ и първата процедура за „Технологична модернизация“, като същото предстои и за одобрените 1 599 фирми по втората за „ИКТ решения и киберсигурност“, посочи министърът. Той припомни, че до 15 май продължава и кандидатстването по мярката за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ за изграждане на фотоволтаични панели. Бюджетът по нея е 200 млн. лв., като финансовата помощ е от 75 000 лв. до 1 млн. лв. в зависимост от проекта. В петък, 7 април, бе обявена и четвъртата процедура за кандидатстване за подкрепа на иновативни компании с „Печат за високи постижения“, получен от Европейската комисия. Чрез нея ще бъдат инвестирани общо 118,5 млн. лв., с които ще се подкрепят компании, които разработват рискови нови технологии, продукти и услуги, като всеки проект може да получи до 2,5 млн. лв.

„Служебният кабинет успя да докаже, че е кабинет на действието и ускорението. Когато започнахме работа, заварихме 0 одобрени европрограми за 0 нула лева на ниво държава. За 5 месеца, с ясна политическа воля и налагане на точни приоритети и в условия на приемственост, успяхме да осигурим 10 от 10 одобрени програми за 20 млрд. лв.“, изтъкна Пулев по отношение на осигуряването на ключовия за България ресурс. По думите му, приносът на МИР е сериозен, от 0 одобрени европрограми до 2 за над 5 млрд. лв.

„В момента основната ни цел е да работим и да продължаваме да насочваме този огромен ресурс към най–уязвимия сегмент от българската икономика – малките и средни предприятия и всички хора, които работят в тях“, категоричен бе министърът на иновациите и растежа.

На срещата присъстваха още Атанас Пеканов – вицепремиер по управление на европейските средства, Ангелина Бонева – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Илияна Илиева – главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (МИР), Анна Лютакова – директор на Дирекция „Инструменти за икономически растеж“ (МИР), Павел Лисев – изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Фонда на фондовете (МИР), Иван Церовски – изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Българската банка за развитие (МИР), Христо Етрополски – заместник изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции (МИР), Бойко Таков – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (МИР). Всички те представиха възможностите за финансиране в техните структури по отношение на развитието на индустриалните зони и паркове.

Презентации на: