ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

Банкови сметки на Министерство на иновациите и растежа

  1. Бюджетна сметка на Министерство на иновациите и растежа (МИР): 

IBAN BG30 BNBG 9661 3000 1320 01

BIC BNBGBGSD

Българска народна банка

По бюджетната сметка постъпват:

  • приходи от спечелени от МИР съдебни дела;
  • такси по Закона за достъп до обществена информация;
  • други.
  1. Сметка за чужди средства на МИР: 

IBAN BG11 BNBG 9661 3300 1320 03

BIC BNBGBGSD

Българска народна банка

По сметката за чужди средства постъпват:

  • гаранции за участие в процедури по ЗОП;
  • гаранции за изпълнение на договори, сключени с МИР;
  • други.
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване