КОСМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

section-28a6bbe

България развива и участва във високотехнологичната политика на Европейския съюз за проучване и усвояване на Космоса за мирни цели. Областите на активно сътрудничество и развитие на космическата политика обхващат астрономия и астрофизика, научни изследвания и приложения за наблюдение на Земята, телекомуникации, микро-навигационни изследвания, космическа биология и медицина, образование и информираност и др.

На 15 февруари 2022 г. Министерството на иновациите и растежа подписа Споразумение за европейска кооперираща държава (ЕКД) между правителството на Република България и Европейската космическа агенция (ЕКА), което беше ратифицирано от Народното събрание на 8 юни 2022 г. Със споразумението се продължава партньорството от предишния петгодишен период за активно участие на българските фирми и изследователски организации в космическата индустрия на Европа. Микро, малките и средни предприятия, висши училища и академични институции в страната ще участват в създаването на нови космически технологии, приложения, използване на данни и учебни програми за космическо инженерство.

С общ бюджет от 1 200 000 евро още през 2022 г. ще стартира 8-ма тръжна процедура по Плана за европейска кооперираща държава с Европейската космическа агенция. Тръжната процедура ще бъде отворена на 18 юли т.г., като проектните предложения към ЕКА ще се подават до 22 септември т.г. и ще са насочена към следните дейности:

а. Дейности, свързани с летателния сегмент и/или близки до пазара наземни продукти, свързани с мисии и дейности на ЕКА, под формата на оборудване или общи технологии (т.е. продукти) с потенциал за повторна употреба в мисии на ЕКА;

б. Научноизследователски и развойни дейности (включително демонстрации на технологии, развитие на промишлени процеси, квалификация/сертифициране на процеси), водещи до продукти или общи технологии с потенциал за повторна употреба

в. Космически приложения (надолу по веригата). Продукти и услуги, използващи EKA или европейска космическа инфраструктура.

г. Подготвителни дейности. Проучвания или макетни дейности (например проучвания за осъществимост, пазарни проучвания, анализ на бизнес казуси, събиране и дефиниране на изискванията на потребителите и демонстрации на макет), насочени към подкрепа на националната конкурентоспособност, свързана с програмите на ЕКА, за които България може да се абонира в бъдеще или начални стъпки на разработка на продукти за Космоса с потенциал за използване в мисии на ЕКА.

д. Образователни дейности, ограничени до разработването на университетски курсове и учебни програми за космически технологии, космическо инженерство и тяхното практическо приложение, допринасящи за квалификация (бакалавър, магистър) и подходящи също за потенциални космически работодатели в България. Силно се насърчава партньорството с индустрията, за да се допълни теоретичната част на курсовете с практическа работа, практически, лабораторни дейности или упражнения, насочени към казуси от реалния живот, също и чрез провеждане на стажове в компанията.

Post news
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване