Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева стартира първото заседание на работната група за създаване на Българска космическа агенция.

„Космосът има стратегическо значение за обществото, дългосрочната конкурентоспособност, икономическия растеж и работните места. България има 50-годишна традиция в областта на космическите изследвания и технологии. Традицията продължава успешно и през последните години – България се включва активно в различни инициативи и дейности, свързани с овладяването на космоса и използването на космическите постижения“, заяви министър Стойчева по време на заседанието.

Тя подчерта, че стратегическата цел на България е да увеличи участието си в Европейската космическа агенция, да използва по-активно възможностите на Агенцията за участие в космическата програма на ЕС (EUSPA), както и да насърчава международните партньорства.

Към Министерството на иновациите и растежа вече е създадена междуведомствена работна група, която трябва да изготви Стратегия за национална космическа политика до края на 2024 г. Някои от основните приоритети в нея включват развитие на конкурентоспособен национален космически сектор, засилване на международното сътрудничество и ускоряване на присъединяването на България към Европейската космическа агенция като асоцииран член и създаване на възможност за развитие на екосистемата в сектора.

Министърът на иновациите и растежа припомни, че България стана 32-рата страна, подписала Споразуменията „Артемида“ на НАСА, което ще укрепи стратегическото ни международно партньорство в космическите технологии.

Тази седмица беше подписано и писмо за намерение за сътрудничество между Министерството на иновациите и растежа и Axiom Space. И двете страни декларират намерението си да ангажират и подкрепят чрез съответните си функции дългосрочно и устойчиво сътрудничество в областта на космическите иновации, технологиите и научните изследвания.

„В тази стъпка виждам оптимизъм за бъдещето на България, особено за младото поколение, което може да чертае мечтите си оттук и да избира оттук да гради решения, както в европейски, така и в световен мащаб“, коментира министър Стойчева.

В заседанието на работната група участваха флотилен адмирал проф. Боян Медникаров, началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, доц. Веселка Радева, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ген. Здравко Пехливанов, директор на дирекция „Стратегическо планиране“ в Министерството на отбраната, лейтенант инж. Милен Симеонов, Висше военновъздушно училище, доц. Камен Козарев, Институт по астрономия, д-р Рада Попова, юрист по космическо право, ас. Стоил Иванов, Физически факултет към СУ „Климент Охридски“, Райчо Райчев, основател на „ЕндуроСат“ и други.