ИНДУСТРИЯ 4.0

section-11479b3

Технологичната трансформация на 21-ви век води до нова индустриална революция, която ще промени начина, по който функционират икономиката и обществата. Цифровизираното производство и повишаването на производствената автоматизация ще доведат до широк спектър от промени в производствените процеси, резултати и бизнес модели.

„Индустрия 4.0“ се отнася до използването на най-новите и често взаимосвързани цифрови технологии, които позволяват нови и по-ефективни процеси и които в някои случаи водят до създаването на нови стоки и услуги. Индустрия 4.0 включва група бързи цифрови трансформации в проектирането, производството, експлоатацията и обслужването на производствени системи и продукти.

Развитието на Индустрия 4.0 зависи от редица нови и технологични разработки, като: прилагането на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в производствения процес; изкуствен интелект; интернет на нещата; цифрови системи за наблюдение и контрол на физически процеси и системи; индустриална роботика; мрежови комуникации; събиране и обработка на големи масиви от данни; изчисления в облак и др.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване