Министрите на иновациите, спорта, регионалното развитие, образованието и електронното управление ще представят финансовите възможности в сектора на спорта

На информационния ден ще присъстват федерации, спортни клубове, управляващи органи на програми, фирми, стартъпи, общини, НСОРБ, иноватори в спортния сектор и др.

Министерствата на иновациите и растежа и на младежта и спорта организират в четвъртък, 27 април, информационен ден „ДЪРЖАВАТА В ПОДКРЕПА НА СПОРТА – НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ“.

Във форума ще вземат участие петима министри, управляващи органи на различни програми, които ще представят възможностите за финансова подкрепа за развитието на масовия и професионалния спорт, в т.ч. и чрез европейските фондове и по Плана за възстановяване, както и други възможности за финансиране на спортни проекти.

На събитието са поканени всички спортни федерации, общини с успешни спортни проекти, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), стартъпи и иновативни компании в спортния сектор, стартъп асоциациите, успешни спортни партньорства, които да споделят добрите практики и положителната перспектива за взаимодействието между държавата, бизнеса, общините и спортната общност.

Информационният ден е в продължение на устойчивата политика на служебния кабинет на широка публичност и прозрачност относно възможностите за финансиране на регионите, стопански и нестопански субекти по различни програми от структурните фондове на ЕС.

„Радваме се, да насърчим спортната общност за ефективно използване на европейските средства и ресурсите на министерствата. В развитието на професионалния и любителския спорт и в иновациите в спорта виждаме потенциал за икономически растеж“, се казва в поканата от министър Пулев до участниците.

Припомняме, че на 21 март беше проведена среща на министъра на иновациите и министъра на спорта със спортните федерации относно възможностите за подкрепа, а на 28 март министър Пулев се срещна с дружествата към спортното министерство и представители на Фонд на фондовете и два фонд-мениджъра, които управляват ресурс, предназначен за проекти в Северна и Южна България, в т.ч. и със спортна насоченост.

 Информационният ден е на 27 април (четвъртък) от 14:00 ч. в София Тех Парк, зала „Джон Атанасов“, София.

Министър Пулев: Пари за спорта има. Има и цяла палитра от финансови инструменти за федерации, клубове, общини и фирми в спорта

 

                           ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

„ДЪРЖАВАТА В ПОДКРЕПА НА СПОРТА – НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ“

 София, 27 април 2023 г. (четвъртък), 14:00 ч., София Тех парк, Зала „Джон Атанасов“

 П Р О Г Р А М А

 

13:30 – 14:00Регистрация на гости и участници
14:00 – 14:04Водещ – откриване на събитието
 ОФИЦИАЛНА ЧАСТ
14:05 – 14:20

 

 

14:20 – 14:30

Приветствия:

г-н Румен Радев – президент на Република България

г-н Александър Пулев – министър на иновациите и растежа

г-жа Весела Лечева – министър на младежта и спорта

 

г-н Георги Тодоров – министър на електронното управление

проф. Сашо Пенов – министър на образованието и науката

арх. Иван Шишков – министър на регионалното развитие и благоустройството

 

 РАБОТНА ЧАСТ
14:30 – 15:50Панел 1

ФЕДЕРАЦИИТЕ, КЛУБОВЕТЕ, ОБЩИНИТЕ

14:30 – 14:50

 

 

14:50 – 15:00

 

 

 

 

15:00 – 15:50

Фонд ФЛАГ

Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд за устойчиви градове/Фонд ФЛАГ Цветанка Цокова – Изпълнителен директор на „Спортна София 2000“ ЕАД – Проект „Изграждане на мултифункционален спортен комплекс“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (МИР)

Илияна Илиева, главен директор ГД ЕФК

Добри практики – фирми, подкрепени от ГД ЕФК

Титан Инженеринг ООД

 

Програма „Развитие на регионите“ (МРРБ)

Ангелина Бонева, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството

 

Министерство на младежта и спорта – Емилия Велковска, директор на дирекция „Спорт за високи постижения“

Министерство на образованието и науката – Станислав Груев, главен експерт „Физическо възпитание“ 

Министерство на здравеопазването – Момчил Мавров, началник на кабинета

15:50 – 16:20Панел 2

ФЕДЕРАЦИИТЕ, КЛУБОВЕТЕ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР/ СТАРТЪПИТЕ

15:50 – 16:00

 

 

 

16:00 – 16:30

 

 

 

 

 

 

Фонд на фондоветефинансови инструменти в подкрепа на стартъпите, федерациите и предприемачите в спорта

Павел Лисев, член на УС

Димитър Черкезов, ръководител на отдел „Оперативни програми“

Българска банка за развитие/Фонд за капиталови инвестиции към ББР„Фондът за капиталови инвестиции – дялов капитал в подкрепа на технологиите и иновациите в спорта“

Цанко Арабаджиев, изпълнителен директор

Добри практики – проекти, подкрепени от Българска банка за развитие

Владимир Грозданов, изпълнителен директор на „Барин спорт“

Добри практики – стартъпи, фирми и проекти, подкрепени от Фонда на фондовете

Любомир Геджев, основател на платформата „Fight Scout”

Николай Ташев, управител на „Юбитрак Спорт“

Камен Банковски, представител на фонд-мениджър „Витоша Венчър Партнърс“ ще представи Стартъп “Fly The Earth” 

 

  • По време на форума във фоайето на залата ще има възможност за провеждане на двустранни срещи между министерствата, общините, експертите и спортните федерации и др.

 Събитието е медийно

Презентация – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИР – 1. ГД ЕФК – MIG_Instruments_Sector_Sport_April.2023_short

Презентация – Програма „Развитие на регионите“, МРРБ – 2. МРРБ – Презентация ПРР+ИТИ подход спорт

Презентация – Фонд на фондовете – 3. Фонд на фондовете – FMFIB_Sport_27_04_2023_Final

Презентация – Българска банка развитие – 4. ББР – BDB Barin

Министър Пулев: Спортните федерации в партньорство с общини могат да получат финансиране през Фонда на фондовете   

 

Министър Пулев към министър Весела Лечева: Министерството на иновациите е с вас за финансиране на спортни проекти