Министерството на иновациите и растежа ще организира информационни дни за спортния сектор и възможностите за финансиране на проекти на федерации, спортни клубове и спортни фирми

Чрез фонд-мениджърите на Фонда на фондовете, който е в системата на Министерството на иновациите и растежа (МИР), има възможности за финансова подкрепа за спортните федерации и техните членове в съвместна дейност с общини, чрез публично-частно партньорство. Съществуват два фонд-мениджъра, които разполагат с ресурс за финансиране на подобни проекти – Фонд ФЛАГ и Регионален фонд за градско развитие. Това заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев на среща с министрите на спорта Весела Лечева, на здравеопазването доц. д-р Асен Меджидиев, на образованието проф. Сашо Пенов, на електронното управление Георги Тодоров заедно с президентите на българските федерации по волейбол, баскетбол и футбол.

Министър Пулев обясни, че при едно добро взаимодействие на спортна федерация с общини и общински фирми може да се осигури сериозен ресурс, който да се използва за изграждане на физическа инфраструктура и разработване на иновативни и дигитални решения. Той посочи като успешен пример по такава програма изграждането на парк „Възраждане“ в София.

„Може да ви подкрепим и в комбинация с частния сектор, когато стартираща или вече наложена частна компания влезе в някаква форма на взаимодействие с федерациите“, каза на срещата още Пулев. Министърът даде за пример подкрепата на частна високотехнологична компания със спортна насоченост чрез Фонда за капиталови инвестиции на Българската банка за развитие (също с принципал министърът на иновациите и растежа).

Пред представители на спортните федерации министърът заяви още, че техните членове може да кандидатстват по няколко европейски програми по линия на Министерството на иновациите и растежа. „Те са търговски дружества, така че отговарят на критерии за получаване на безвъзмездна помощ“, посочи Пулев.  По новата програма Конкурентоспособност предстои в следващите седмици и месеци отваряне на процедурите за разработване и внедряване на иновации в предприятията, по които спортните клубове като търговски дружества могат да кандидатстват.

Пулев покани министрите и спортните федерации, техните членове и високотехнологични компании да се включат в организирани от МИР информационни дни за иновации и дигитализация в спорта и възможностите за финансирането им чрез европейските фондове. „С вас сме, ще ви помагаме много“, заключи министър Пулев.

Срещата беше организирана от Министерството на младежта и спорта, а домакин беше министър Весела Лечева.