Процедури по ПКИП

Секция с линкове към подстраници на отделните процедури
22.12.2023 Информация за вдигане на тавана на мин.помощи
22.12.2023
ЕК ВДИГНА ТАВАНА НА МИНИМАЛНИТЕ ПОМОЩИ ЗА БИЗНЕСА НА 300 000 ЕВРО

Европейската комисия увеличи тавана на минималните помощи за бизнесите в ЕС на 300 000 евро за период от три години. Решението е записано в изменения Регламент 1407/2013, който беше приет на 15 декември и ще влезе в сила от първия ден на 2024 г. До момента предприятията, включително в България, можеха да получат минимални помощи най-много до 200 000 евро за три финансови години. Промяната ще даде възможност за по-благоприятни условия за кандидатстване на потенциалните бенефициенти. В същото време всички предстоящи процедури и тези, при които предстои сключване на договори както по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), така и по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ), ще трябва да бъдат актуализирани спрямо новия регламент на ЕК. В следствие на това процедурата "Разработване на иновации в предприятията" ще бъде отворена за кандидатване след Нова година.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване