Министърът на иновациите информира и за кандидатстването за „зелените“ проекти по Плана за възстановяване, както и за ВЕИ, иновации, кръгова икономика и индустриални зони

Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев информира с писмо всички  областни управители за процедурите за кандидатстване по линия на Министерството, които са по Плана за възстановяване и устойчивост и структурните фондове на ЕС.

В писмото Пулев информира, че на 30.12.2022 г. МИР публикува на сайта си първите 953 компании, които ще бъдат финансирани по първата мярка от НПВУ – „Технологична модернизация“ с бюджет 260 млн. лв. Тя е за обновяване на технологичния парк на микро-, малки и средни предприятия. До края на януари – началото на февруари МИР ще публикува  спечелилите финансиране компании и по втората мярка от НПВУ – „ИКТ решения и киберсигурност“, по която помощта е безвъзмездна и без финансово съучастие от страна на фирмите.

„Само по линия на Министерството в следващите шест месеца отваряме за кандидатстване седем, а до края на годината още три процедури (общо десет) по три направления – НПВУ, новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) и новата за България Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027 (ПНИИДИТ). Това е финансова инжекция от над 1,2 млрд. лв. за първите шест месеца и близо 2 млрд. лв. до края на 2023 г. за предприятията“, пише още в писмото Пулев.

От думите му става ясно, че през февруари предстои отварянето на една от най-чаканите от бизнеса процедури – „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ (за фирмите) с бюджет 200 млн. лв.

След множество въпроси от местна власт, областни управители, бизнес, общински и държавни дружества, ръководства на училища и ВУЗ, както и на спортни и културни организации, МИР инициира събирането и обобщаването на информация и от другите министерства (МРРБ, МЕ и МОН), с активното съдействие на екипа на вицепремиера Пеканов, за процедурите по НПВУ при тях – за бюджетите, сроковете и условията за кандидатстване към този момент, къде и кога да се кандидатства.

Министър Пулев подчертава, че екипът на МИР остава на разположение за разясняване, вкл. на място по регионите, за всички „зелени“ проекти и всички програми по линия на МИР за периода до 2027 г., в това число за ВЕИ, индустриални паркове, конкурентоспособност, научни изследвания и иновации. Той призовава за пълна мобилизация относно подготовката на фирмите, местната власт и регионите да посрещнат ресурса по ПВУ и структурните фондове на ЕС.

Министър Пулев благодари на областните управители за пълното съдействие, оказано за мобилната му приемна в цяла България за периода август-декември 2022 г., при която бяха разяснявани отворените мерки в подкрепа на бизнеса по ПВУ.   

„Вследствие на срещите с вас и активната комуникация с местната власт, бизнеса и медиите постигнахме над 10200 кандидати по първите две отворени в България процедури от ПВУ. За пет месеца усилена работа на екипите на всички министри вече има десет от възможни десет одобрени от ЕК програми за над 20 млрд. лв. Това ни дава увереност да вярваме в силите си и да удвоим усилията в полза на българските граждани“, пише още Пулев.

„От август до декември осигурихме одобрението в Брюксел на двете наши програми насочени към реалната икономика с бюджет над 5 млрд. лв. за следващия програмен период до 2027 г. Обиколихме всички 28 области в България, за да подкрепим и вас, регионите, и да ви дадем увереност, че държавата е ваш надежден партньор. Това не е личен успех, а успех за екипите на МИР и вицепремиера Атанас Пеканов, областните управители и малките и средни предприятия в условията на каскада от геополитически и икономически сътресения. Благодаря ви за партньорството и подкрепата!“, заключва министър Пулев.

Допълнителна информация:

Индикативен график за хода на процедурите по линия на МИР:

ПрограмаПроцедураБюджетКандидатстване 2023
НПВУ   
1.Високи постижения118,6 млн. лв.Януари
2.ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия (за фирми)200 млн. лв.Февруари
3.Кръгова икономика180 млн.Март
4.Индустриални зони212,5 млн. лв.Февруари (края)
ПКИП
1.Разработване на иновации в МСП127 млн. лв.Март
2.Подобряване на производствения капацитет на МСП, семейни фирми, компании от творческите индустрии и занаятите117,5 млн. лв.II полугодие 2023 г.
3.Внедряване на иновации в МСП293,4 млн. лв.Април
ПНИИДИТ 
1.Изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове140 мл. лв.Февруари-Март
2.Развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, изградени по ОПНОИР (2014-2020 г.)336 млн. лв.II полугодие
3.Ваучерна схема за МСП за повече наука в бизнеса49 млн. лв.II полугодие
Общо за първите 6 месеца1 217 430 000 лв.
Общо до края на 2023 г.1 773 919 897 лв.