Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027

Секция с линкове към подстраници
03.10.2022
03.10.2022
ЕК одобри програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 за близо 3 млрд. лв.

Европейската комисия одобри Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), с която в българската икономика ще бъдат инвестирани близо 3 млрд. лв. Тя е продължение на приключващата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ще се изпълнява от Министерството на иновациите и растежа. Работата по нея ще започне до края на годината.

Програмата предвижда продължаване на подкрепата за микро, малките и средни предприятия в страната. Първата процедура по нея ще е насочена именно към тях, като ще са възможни и партньорства с големи компании. Фирмите ще кандидатстват за грантово финансиране на обща стойност 127 млн. лв. за научни изследвания и внедряване на иновативни решения за производствата им.

Следващите мерки по ПКИП бъдат насочени и към високотехнологични стартиращи компании, както и такива в различни етапи на развитието си. Ще се стимулират партньорства между МСП и големи дружества за разработване и внедряване на нови технологии.

Основните приоритети на Програмата са два – „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“. Предвидени са средства за научни изследвания и развойна дейност във фирмите, увеличаване на експортния потенциал, създаване на нови или развитие на компании от по-високотехнологичните сектори на промишлеността, защита на патенти, индустриална собственост и др. Ще се стимулира дигитализацията, повишаването на киберсигурността, поверителността на данните в МСП и на уменията на персонала за работа с технологиите от Индустрия 4.0. Ще бъде подкрепена модернизацията на семейните предприятия и тези от творческите индустрии и занаятите.

Освен за по-голяма енергийната самостоятелност на фирмите, във втория приоритет – „Кръгова икономика“, е заложено финансиране за по-ефективно използване на ресурсите, разработването на нови зелени поточни линии, повишаване на употребата на странични продукти и вторични суровини, подобряване на рециклирането, намаляване на опасните вещества, на отпадъците и др.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване