Други

15.01.2024г. - Методология за определяне на единичен разход за почасово възнаграждение на изследователски и друг квалифициран персонал по ПНИИДИТ и ПКИП
28.06.2023 - Процедура Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) BG16FFPR003-2.001 е отворена за кандидатстване
28.06.2023
Процедурата е с изтекъл срок за кандидатстване
Процедура Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) BG16FFPR003-2.001 е отворена за кандидатстване

Процедура BG16FFPR003-2.001 „Единни указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции“ на Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите, финансирани от Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, Програма „Образование“ 2021-2027, Програма „Околна среда“ 2021-2027 и Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 e отворена за кандидатстване. Крайният срок за подаване на концепциите за ИТИ е 27.09.2023 г., до 17:30 часа.
Повече информация за процедурата и пакет документи може да откриете в ИСУН.

25.05.2023 - Проект на Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ
25.05.2023
Проект на Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ

За обществено обсъждане са публикувани проект на Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ и пакет приложими документи към тях по процедура BG16FFPR003-2.001 „Единни указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции“ на Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“. Повече информация можете да намерите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)“, „Процедури за обществено обсъждане“.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване