Индикативна годишна работна програма (ИГРП)

24.04.2024 - Изменена ИГРП
24.04.2024
Изменена Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2024 г.

Изменена индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 за 2024 г., съгласувана в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, проведена в периода 1 – 15 април 2024 г.“

21.11.2023 -ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПКИП ЗА 2024 г.
21.11.2023
Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПКИП за 2024 г.

Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 за 2024 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от  Европейския съюз и на заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, проведено на 16 ноември 2023 г.“

02.10.2023 - Проект за индикативна годишна работна програма за ПКИП 2024
02.10.2023
Проект за обсъждане на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПКИП за 2024 г.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 23/13.02.2023 г.,  Управляващият орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПКИП за 2024 г. Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ПКИП за 2024 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща: publicconsult.PCIE@mig.gov.bg, не по-късно от 23.10.2023 г.

13.02.2023 - Индикативна годишна работна програма
13.02.2023
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2023г.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г. по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз и от Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 на заседание, проведено на 08.02.2023 г.

09.01.2023 - Новина обявяване
09.01.2023
Проект за обсъждане на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПКИП за 2023 г.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПКИП за 2023 г.
Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ПКИП за 2023 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща publicconsult.PCIE@mig.gov.bg, не по-късно от 30.01.2023 г.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване