Оценка на ПКИП 2021-2027

12.05.2023 - Обобщена справка по чл.29 ПКИП 2021-2027
12.05.2023
Екологична оценка на ПКИП 2021-2027
Приета от МОСВ Обобщена справка по чл.29, ал.1 от НУРИЕОПП за Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г., за която е постановено Решение №ЕО-3/2022 г.

Съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1060/2021 на Европейския парламент и на Съвета (чл.44), през програмния период 2021 – 2027 г. Управляващият орган прави оценка на Програмата въз основа на един или няколко от следните критерии: ефективност, ефикасност, относимост, съгласуваност и добавена стойност от Съюза. Оценките могат да обхващат и други приложими критерии като приобщаване, недискриминация и видимост и могат да включват повече от една програма. Въздействието на Програмата се оценява и от гледна точка на ефективността и ефикасността на нейното изпълнение по отношение постигането на целите на политиката на Съюза за по-конкурентоспособна, по-интелигентна, по-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа. По този начин се гарантира, че се предприемат достатъчно и подходящи дейности по оценката, които да бъдат успешно интегрирани в процеса на управление и изпълнение на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП). За целта е разработен План за оценка на ПКИП 2021-2027, който е одобрен от Комитета за наблюдение на Програмата на 13.09.2023 г.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване