ОТГОВОРИ НА МИНИСТЪРА НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА АЛЕКСАНДЪР ПУЛЕВ ПО ВРЕМЕ НА ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ В 48-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

  • Устни въпроси:

20.12.22

Въпрос от народния представител Искрен Митев относно осигуряване на 14 млрд. лева за бизнеса по Европейски структурни фондове и Европейски програми

52927048-254-06-435

Отговор на министър Пулев

ТУК

20.12.22 

Въпрос от народния представител Драгомир Стойнев относно освобождаването на двама членове на Надзорния съвет на Българската банка за развитие

53417248-254-06-688

Отговор на министър Пулев

ТУК 

11.11.2022 

Въпрос от народния представител Даниел Лорер относно визията и стратегията за развитие на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД

52551048-254-06-242

Отговор на министър Пулев

ТУК 

Въпрос от народния представител Румен Гечев относно усвоените средства за капиталови разходи по консолидираната фискална програма за 2022 г.

52146548-254-06-11

Отговор на министър Александър Пулев

ТУК 

  • Писмени въпроси:

30.12.2022

Въпрос от народния представител Георги Самандов относно сключени договори за услуги с фирми с австрийска и нидерландска собственост

53750848-254-06-810 (1)

Отговор на министър Пулев

54085048-254-06-810

13.12.2022 

Въпрос от народния представител Даниел Лорер относно подготвена емисия облигации от „Българската банка за развитие“ ЕАД

53418048-254-06-687

Отговор на министър Пулев

53646548-254-06-687-1

13.12.2022 

Въпрос от народния представител Даниел Лорер относно предприети мерки за събиране на кредити от „Българската банка за развитие“ ЕАД

53417848-254-06-686

Отговор на министър Пулев

53646648-254-06-686-1

08.12.2022 

Въпрос от народния представител Даниел Лорер относно назначаване на членове на Надзорния съвет на „Българската банка за развитие“

53365748-254-06-673

Отговор на министър Пулев

53548648-254-06-673-1

08.12.2022 

Въпрос от народния представител Владислав Панев относно „Програма за икономическа трансформация“ – проект по Инструмента за възстановяване и устойчивост

53359548-254-06-671

Отговор на министър Пулев

53547148-254-06-671-1

07.12.2022

Въпрос от народния представител Десислава Атанасова относно „Българска банка за развитие“ ЕАД

53206248-254-06-608

Отговор на министър Пулев

53508748-254-06-608-1

07.12.2022 

Въпрос от народния представител Десислава Атанасова относно „Българска банка за развитие“ ЕАД

53205048-254-06-609

Отговор на министър Пулев

53508448-254-06-609-1

07.12.2022 

Въпрос от народния представител Десислава Атанасова относно „Българска банка за развитие“ ЕАД

53205348-254-06-605

Отговор на министър Пулев

53509148-254-06-605-1

30.11.2022

Въпрос от народния представител Димитър Найденов относно „Размер на обезщетенията за придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в държавни предприятия и търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала“

53140148-254-06-548

Писмен отговор на министър Александър Пулев

53271748-254-06-548-2

 

25.11.2022 

Въпрос от народния представител Александър Иванов относно „Състояние на Българска банка за развитие“ ЕАД

52870348-254-06-413 (2)

Писмен отговор на министър Александър Пулев

53145448-254-06-413

_________________

25.11.2022

Въпрос от народния представител Александър Иванов относно „Състояние на Българска банка за развитие“ ЕАД

52867748-254-06-410 (6)

Писмен отговор на министър Александър Пулев

53145748-254-06-410

__________________

25.11.2022

Въпрос от народния представител Десислава Атанасова относно „Българска банка за развитие“ ЕАД

52871148-254-06-409

Писмен отговор на министър Александър Пулев

53145248-254-06-409 (1)

_________________

25.11.2022

Въпрос от народния представител Десислава Атанасова относно „Българска банка за развитие“ ЕАД

52868948-254-06-408

Писмен отговор на министър Александър Пулев

53145648-254-06-408 (1)

_________________

25.11.2022

Въпрос от народния представител Десислава Трифонова относно състояние на „Българска банка за развитие“ ЕАД

52869848-254-06-407

Писмен отговор на министър Александър Пулев

53145348-254-06-407 (1)

_________________

25.11.2022

Въпрос от народния представител Десислава Атанасова относно одит на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД

52867948-254-06-405

Писмен отговор на министър Александър Пулев

53145548-254-06-405 (1)

___________________

24.11.2022 

Въпрос от народния представител Десислава Атанасова относно структурни промени и развитие на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД

52868748-254-06-406

Писмен отговор на министър Александър Пулев

53141748-254-06-406 (1)