Одобрени са две програми към МИР с общ ресурс над 5 млрд. лв.

Общият одобрен ресурс от ЕК в мандата на служебния кабинет вече е 20 млрд. лв. по 10 европейски програми. Това обяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев в отговор на парламентарен въпрос от Искрен Митев относно осигуряване на средства за бизнеса по Европейски структурни фондове и програми.

„Когато  влязохме  в служебния кабинет с колегите заварихме 0 одобрени програми  по линия на структурните фондове за 0 лв., изтъкна Пулев и добави, че вече има 10 одобрени програми от 10 за 20 млрд. лв.

По думите му е направен един силен финален спринт, като приносът на Министерството на иновациите и растежа е ключов. „Заварихме 0 одобрени програми и в министерството за 0 лева. Към момента вече са одобрени 2 програми, две от две  с общ ресурс над 5 млрд. лв.“, подчерта той.

Министърът на иновациите и растежа припомни, че първата одобрена от ЕК  Програма към МИР  е „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) с бюджет близо 3 млрд. лв. – одобрена на 3 октомври.

Той посочи, че вече е одобрена и Програма за „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027  (ПНИИДИТ) с бюджет 2,14 млрд. лв. – одобрена на 5 декември.

„Това не е моя победа, това е победа на екипа в МИР, на Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност. Обикаляме от месеци, срещаме се с представители на местната власт и бизнеса, с областните управители. Аз осигурих нужната приемственост и едно ефективно управление, оттам нататък, моите колеги си свършиха работата“, посочи още той. Пулев бе категоричен, че е дадена глътка въздух на малките и средни предприятия в условията на кризи.

По думите му, с това фаза 1 е приключила и ресурсът е осигурен. Той подчерта, че фаза 2 е също толкова трудна и отговорна задача. „Редовният кабинет трябва да разпредели тези средства по най-чистия и прозрачен начин да стигнат до малките и средни предприятия. Да стигнат до най-подготвените, до най-уязвимия сегмент във Видин, в Силистра, в Търговище, във всички икономически изостаналите райони, към най-нуждаещите се“, каза още Пулев.

„Може да разчитате на служебния кабинет да осигурим нужната приемственост за хората и бизнеса“, завърши той.

 

 

Снимка: Ромео Чолаков