• Писмени въпроси:

Въпрос от народните представители ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНЧОВА ТРИФОНОВА; РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ; АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ; МАРТИН НИКОЛАЕВ ХАРИЗАНОВ; НИКОЛАЙ НИДАЛ АЛГАФАРИ; АНДРЕЙ СТОЯНОВ РУНЧЕВ относно оценка за въздействие на Закона за насърчаване на инвестициите

59612449-354-06-1488 (1)

19.09.2023 Отговор от министър Стойчева: 

59671949-354-06-1488

_____________________

Въпрос от народните представители ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНЧОВА ТРИФОНОВА; РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ; АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ; МАРТИН НИКОЛАЕВ ХАРИЗАНОВ; НИКОЛАЙ НИДАЛ АЛГАФАРИ; АНДРЕЙ СТОЯНОВ РУНЧЕВ  относно сертифицирани инвестиционни проекти към 13.09.2023 г.

59612549-354-06-1489 (1)

19.09.2023 Отговор от министър Стойчева: 

59671749-354-06-1489

_____________________

Въпрос от народния представител БОЖИДАР ПЛАМЕНОВ БОЖАНОВ относно нецелесъобразни изисквания по процедура BG-RRP-3.005 за ИКТ и киберсигурност за малките и средни предприятия

58871549-354-06-1308 (1)

17.08.2023 Отговор от министър Стойчева: 

59128849-354-06-1308 (1)-2

____________________

Въпрос от народния представител НИКОЛАЙ НИДАЛ АЛГАФАРИ относно проект на нов Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите (ЗННИИ)

58049249-354-06-1005 (1)

06.07.2023 Отговор от министър Стойчева: 

58232049-354-06-1005 – 2

____________________

Въпрос от народния представител СТЕЛА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА относно дарения от държавни дружества

57913249-354-06-946

30.06.2023 г. Отговор от министър Стойчева: 

58111249-354-06-946-1

____________________

Въпрос от народните представители ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ относно разпоредителни сделки с имоти през периода 02.08.2022 – 06.06.2023 г.

57688549-354-06-838 (1)

22.06.2023 г. Отговор от министър Стойчева: 

57898249-354-06-838 (2)

_____________________

Въпрос от народните представители ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ относно изплатени средства на неправителствени организации през периода 02.08.2022 г. – 06.06.2023 г.:

57497549-354-06-717 (1)

19.06.2023 г. Отговор от министър Стойчева:

57803449-354-06-717 – 2

_____________________

Въпрос от народните представители ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно освободени и назначени служители през периода 02.08.2022 – 06.06.2023 г.: 

57560449-354-06-744

19.06.2023 г. Отговор от министър Стойчева:

57803349-354-06-744 (1)

______________________

Въпрос от народния представител ДЕНИЦА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА относно сътрудничество и кандидатура на Република България за членство в Европейската космическа агенция (ЕКА):

57640749-354-06-809 (1)

19.06.2023 г. Отговор от министър Стойчева: 

57803149-354-06-809 -2

_____________________