milenastoychevа
  • Писмени въпроси:

 

Въпрос от ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ относно извършени задгранични командировки

63280549-454-06-429

08.03.2024 Отговор от министър Стойчева:

63532749-454-06-429 (1)

_______________________________________

Въпрос от ЦВЕТАН ИВАНОВ ПРЕДОВ относно разходвани средства за издръжка на политическия кабинет, протоколни срещи и подаръци

63176549-454-06-400

05.03.2024 Отговор от министър Стойчева:

63412749-454-06-400 (1)

________________________________________

Въпрос от ЦВЕТАН ИВАНОВ ПРЕДОВ относно сключени договори за консултантски услуги, за правно обслужване и процесуално представителство

63176449-454-06-399

05.03.2024 Отговор от министър Стойчева:

63412849-454-06-399 (1)

________________________________________

Въпрос от ЦВЕТАН ИВАНОВ ПРЕДОВ относно извършени разходи за командироване на политическия кабинет на министъра на иновациите и растежа

63176349-454-06-398

05.03.2024 Отговор от министър Стойчева:

63412449-454-06-398 (1)

__________________________________________

Въпрос от ЦВЕТАН ИВАНОВ ПРЕДОВ относно извършени разходи за командироване на министъра на иновациите и растежа

63176249-454-06-397

06.0232024 Отговор от министър Стойчева:

63412349-454-06-397(1)

____________________________________________

Въпрос от ДИМИТЪР СТОЙКОВ НИКОЛОВ относно статус и етап на реализация на „Дунавски индустриален и технологичен парк – Свищов“

62780749-454-06-307

28.02.2024 Отговор от министър Стойчева:

63286749-454-06-307(1)

______________________________________________

Въпрос от ДИМО ГЕОРГИЕВ ДРЕНЧЕВ и БОРИС ДИМИТРОВ АЛАДЖОВ относно  кредит от 75 милиона лева от Българската банка за развитие към фалиралата „С.Г. груп“

62668649-454-06-247

19.02.2024 Отговор от министър Стойчева:

62974849-454-06-247 (1)

__________________________________________

Въпрос от НИКОЛАЙ НИДАЛ АЛГАФАРИ относно поисканите от бюджета 10 милиона лева

62543449-454-06-218 (1)

19.02.2024 Отговор от министър Стойчева:

62979249-454-06-218

__________________________________________

Въпрос от ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ относно сключени договори с извършено 100% авансово плащане

62710449-454-06-277 (1)

19.02.2024 Отговор от министър Стойчева:

62960249-454-06-277

________________________________________

Въпрос от НИКОЛАЙ НИДАЛ АЛГАФАРИ относно среща с компанията „Еърбъс“

62542849-454-06-219 (1)

09.02.2024 Отговор от министър Стойчева:

62698449-454-06-219

_________________________________________

Въпрос от ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНЧОВА ТРИФОНОВА относно сертифицирани инвестиционни проекти за 2023 година, на които се предвижда да бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ

61993249-454-06-40 (1)

22.01.2024 Отговор от министър Стойчева:

62185849-454-06-40

_______________________________________

Въпрос от ФАТМЕ ХАСАН РАМАДАН и АЛИЗАН НИХАТ ЯХОВА относно възможности за финансиране на проекти и инициативи на читалищата в Република България по програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 и други програми, финансирани със средства от бюджета на ЕС и националния бюджет, администрирани от Министерството на иновациите и растежа

61949249-454-06-26 (1)

22.01.2024 Отговор от министър Стойчева:

62165249-454-06-26

______________________________________

Въпрос от ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНЧОВА ТРИФОНОВА относно инвестиционно намерение от Avesta Battery & Energy Engineering

61395649-354-06-1977 (1)

11.01.2024 Отговор от министър Стойчева:

61908549-354-06-1977

______________________________________

Въпрос от ИСКРА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА и ДАНИЕЛ СТАНИСЛАВОВ ПРОДАНОВ относно инвестиционни намерения в региона на Стара Загора

61176149-354-06-1886 (1)

11.12.2023 Отговор от министър Стойчева:

61350149-354-06-1886

_____________________________________

Въпрос от ТОШКО ЙОРДАНОВ ХАДЖИТОДОРОВ относно искане за предоставяне на информация за ползвани външни услуги от 01.01.2023 – 31.10.2023 и договори

60508149-354-06-1669 (1)

17.11.2023 Отговор от министър Стойчева:

60810849-354-06-1669

___________________________

Въпрос от АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ относно Меморандум за разбирателство между Правителството на Република България и „Некст.е.ГО България“ АД, за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект „Изграждане и управление на иновативен завод за производство на електрически автомобили Е.GO в град Ловеч“

60432949-354-06-1662

06.11.2023 Отговор от министър Стойчева:

60542449-354-06-1662 -1

______________________

Въпрос от народния представител ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно неизпълнение на насърчителни мерки по сертификати за инвестиция клас А

60315149-354-06-1644

27.10.2023 Отговор от министър Стойчева:

60443449-354-06-1644 -1

____________________________

Въпрос от народния представител ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ относно информация за напредъка на изпълнението на приоритетен инвестиционен проект на компанията „Некст.Е.Го“, сертифициран на 05.08.2021 г. 

60315549-354-06-1643

27.10.2023 Отговор от министър Стойчева:

60443349-354-06-1643-1

_______________________

Въпрос от народните представители КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ; ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНЧОВА ТРИФОНОВА; АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ относно инвестиционни намерения от чуждестранна компания за изграждане на завод за производство на батерии

59682049-354-06-1518

29.09.2023 Отговор от министър Стойчева:

59938949-354-06-1518 – 2

_____________________

Въпрос от народния представител ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70

59656349-354-06-1514

28.09.2023 – Отговор от министър Стойчева: 

59898949-354-06-1514 (1)

____________________

Въпрос от народните представители ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНЧОВА ТРИФОНОВА; РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ; АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ; МАРТИН НИКОЛАЕВ ХАРИЗАНОВ; НИКОЛАЙ НИДАЛ АЛГАФАРИ; АНДРЕЙ СТОЯНОВ РУНЧЕВ относно оценка за въздействие на Закона за насърчаване на инвестициите

59612449-354-06-1488 (1)

19.09.2023 Отговор от министър Стойчева: 

59671949-354-06-1488

_____________________

Въпрос от народните представители ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНЧОВА ТРИФОНОВА; РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ; АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ; МАРТИН НИКОЛАЕВ ХАРИЗАНОВ; НИКОЛАЙ НИДАЛ АЛГАФАРИ; АНДРЕЙ СТОЯНОВ РУНЧЕВ  относно сертифицирани инвестиционни проекти към 13.09.2023 г.

59612549-354-06-1489 (1)

19.09.2023 Отговор от министър Стойчева: 

59671749-354-06-1489

_____________________

Въпрос от народния представител БОЖИДАР ПЛАМЕНОВ БОЖАНОВ относно нецелесъобразни изисквания по процедура BG-RRP-3.005 за ИКТ и киберсигурност за малките и средни предприятия

58871549-354-06-1308 (1)

17.08.2023 Отговор от министър Стойчева: 

59128849-354-06-1308 (1)-2

____________________

Въпрос от народния представител НИКОЛАЙ НИДАЛ АЛГАФАРИ относно проект на нов Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите (ЗННИИ)

58049249-354-06-1005 (1)

06.07.2023 Отговор от министър Стойчева: 

58232049-354-06-1005 – 2

____________________

Въпрос от народния представител СТЕЛА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА относно дарения от държавни дружества

57913249-354-06-946

30.06.2023 г. Отговор от министър Стойчева: 

58111249-354-06-946-1

____________________

Въпрос от народните представители ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ относно разпоредителни сделки с имоти през периода 02.08.2022 – 06.06.2023 г.

57688549-354-06-838 (1)

22.06.2023 г. Отговор от министър Стойчева: 

57898249-354-06-838 (2)

_____________________

Въпрос от народните представители ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ относно изплатени средства на неправителствени организации през периода 02.08.2022 г. – 06.06.2023 г.:

57497549-354-06-717 (1)

19.06.2023 г. Отговор от министър Стойчева:

57803449-354-06-717 – 2

_____________________

Въпрос от народните представители ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно освободени и назначени служители през периода 02.08.2022 – 06.06.2023 г.: 

57560449-354-06-744

19.06.2023 г. Отговор от министър Стойчева:

57803349-354-06-744 (1)

______________________

Въпрос от народния представител ДЕНИЦА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА относно сътрудничество и кандидатура на Република България за членство в Европейската космическа агенция (ЕКА):

57640749-354-06-809 (1)

19.06.2023 г. Отговор от министър Стойчева: 

57803149-354-06-809 -2

_____________________