Ръководство за изпълнение и отчитане на инвестициите по ПВУ

11.03.2024 - Ръководство за изпълнение и отчитане НПВУ и приложения
11.03.2024

Със Заповед № РД-02-16-206/11.03.2024 г. на Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване в рамките на Министерство на иновациите и растежа, е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение и отчитане на инвестициите, изпълнявани от крайните получатели на средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

С промените можете да се запознаете ТУК.

03.05.2023 - Ръководство за изпълнение и отчитане на инвестициите, изпълнявани от крайните получатели на средства
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване