Настоящият проект на Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен “Стартъп виза” e изготвен във връзка с измененията и допълненията в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), чл. 24 п, ал. 3, обнародвани в Държавен вестник бр. 22 от 18 март 2022 г.

/Информация за обществено обсъждане/

Проекта на решение можете да видите ТУК.

Проекта на наредба можете да видите ТУК.

Мотиви към наредбата можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“, МС можете да видите ТУК

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта на постановление, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: n.karamihov@www.mig.government.bg; a.stefanova@www.mig.government.bg