„Основен приоритет на Министерство на иновациите и растежа е подкрепа за създаване на иновации с висока добавена стойност чрез комерсиализиране на резултатите от научноизследователската и развойна дейност. Техническият университет е водещото висше училище в инженерните науки в България и региона. Вие имате уникален шанс да получите знания, с които след това да създадете своя успешна иновативна компания“. Това заяви заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков при откриването на академичната година в Техническия университет – София.


Зам.-министърът подчерта, че у нас има модерна научноизследователска инфраструктура, която позволява създаване на кадри, които са търсени на пазара на труда. „Предстоят още инвестиции за надграждане на капацитета, както и откриване на нови възможности за технологично развитие и създаване на иновации. Разчитаме на изграждания интелектуален капитал в българското висше образование за постигане на устойчив растеж на българската икономика и превръщането на България в дестинация за високи технологии и таланти“, каза зам.-министър Гиков. Той пожела успешна академична учебна година на всички студенти и на академичния състав на Техническия университет.