Българският бизнес има голям потенциал да създава нови космически технологии. От следващия месец микро, малките и средни предприятия и научноизследователските организации ще могат да кандидатстват за финансиране на такива проекти“. Това каза заместник-министърът на иновации и растежа Карина Ангелиева на заседание на Съвета на Европейската космическа агенция (ЕКА) в Нордвик, Холандия.

Според нея компаниите, които внедряват и използват космически данни, ще подобрят дейността си. „Те ще могат да предлагат повече иновативни решения на глобални предизвикателства като климатичните промени, както и за регионалното развитие на сектори като сигурност, земеделие, транспорт, авиация и други“, посочи Ангелиева.

Заместник-министърът и главният директор на ЕКА Джоузеф Ашбахер подписаха Хартата по Плана за европейските коопериращи държави. С документа се дава възможност да бъдат продължени одобрените български проекти от предходни тръжни процедури на Космическата агенция. На 18 юли т.г. ще бъде отворена нова такава на стойност общо 2,4 млн. лв. за разработване на свързани с летателния сегмент приложения, на оборудване или на подходящи за мисиите на ЕКА продукти. Проектните предложения ще се подават до 22 септември т.г. Ще се отпускат от 70 000 лв. до 800 000 лв.

На 28 юни Министерството на иновациите и растежа ще проведе информационен ден за потенциалните участници в програмата. Те ще могат да се срещнат с представители на Европейската космическа агенция, да получат разяснения за критериите за участие, както и индивидуални консултации.