Фонд на фондовете е подкрепил над 2 500 проекта, близо 600 млн. лв. все още са на разположение за финансиране от стария програмен период, обяви Николай Генчев в сутрешния блок на Bulgaria ON AIR

„През следващия програмен период Фонд на фондовете очаква нови, свежи финансови средства от порядъка на 2 млрд. лв. публичен ресурс, с които да подпомогне широка палитра от бенефициенти“. Това заяви Николай Генчев, председател на Надзорния съвет на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (Фонд на фондовете), чийто принципал е Министерството на иновациите и растежа, в сутрешния блок на  Bulgaria ON AIR „България сутрин“.

По думите на Николай Генчев, към публичния ресурс от 2 млрд. лв. ще се добави и значителен размер частно съфинансиране, така че общият размер на средствата във Фонда могат да достигнат 4 млрд. лв.

Николай Генчев каза още, че задачата на Фонд на фондовете е да структурира и управлява финансови инструменти по различните европейски програми. Той подчерта, че крайните бенефициенти на получените средства от Фонда могат да бъдат освен различни бизнеси – стартиращи, малки, големи, разрастващи се, така и общини, региони, ВиК дружества в цялата страна, селскостопански производители, малки и семейни фирми и т.н. „Бенефициентите могат да бъдат най-широка палитра на различни бизнеси, както и държавни и общински структури“, добави председателят на Надзорния съвет на ФнФ.

„До момента Фонд на фондовете е финансирал 2 500 проекта – на фирми и общини. Зад това стоят дялови инвестиции в над 200 иновативни стартъпа, близо 700 микрокредита за малки бизнеси и социални предприятия, почти 500 000 лв. кредитно финансиране за регионални и общински проекти, 540 млн. лв. за 1 300 малки и средни предприятия за преодоляване на последствията от COVID-19 пандемията и др.“, обяви Николай Генчев. По думите му, се очаква до края на следващата година броят на финансираните проекти и бизнеси да достигне 4 500. „Става дума не само за дългово и дялово финансиране за различни бизнеси, но и за общински и регионални проекти, воден цикъл, селско стопанство, селски региони, различни култури и обществени проекти и инициативи и т.н.“, каза още той. „Един от възможните подходи за кандидатстване е да се обърнете към някой от фондовете за дялово инвестиране в иновативни стартъпи. Можете да получите пари от тях, например“, уточни Генчев.

„Близо 600 млн. лв. са все още на разположение за предоставяне на финансиране, под различни форми, от стария програмен период“, каза Генчев и прикани бизнеса и държавата да се възползват максимално от ресурса.

„Средствата, които са останали от предишния програмен период и предстои да се използват в следващата година, са 200 млн. лв. за дялови инвестиции през петте фонда, 200 млн. лв. за дългово финансиране през седемте банки, 150 млн. лв. за общински проекти, 75 млн. лв. за земеделие, както и значителен ресурс за бизнес микрокредити“, допълни председателят. Той каза още, че Фондът има общо 1,2 млрд. лв. публичен ресурс (европейски и национален) с още около 1 млрд. лв. частно съфинансиране или общо 2,2 млрд. лв., които вече са достигнали до крайните си бенефициенти.

Припомняме, че на 16 ноември т.г. министърът на иновациите и растежа Александър Пулев назначи трима членове на Надзорния съвет на дружеството, сред които и Николай Генчев. Това се случи в изпълнение на Решение на Министерския съвет от 5 октомври 2022 г. за промяна в устава на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД и преминаване от едностепенна форма на управление – управителен съвет – в двустепенна – управителен и надзорен съвети. Назначението бе поредна стъпка в процеса на въвеждането на чисти и прозрачни политики  във Фонда на фондовете и спрямо добрите практики в индустрията.