Министерството на иновациите и растежа (МИР)  представс и онлайн първата за България процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост – „Технологична модернизация“ с общ бюджет 260 млн. лв. Информационният ден ще се проведе на 16 август (вторник)  2022 г. от 10,30 ч. В него могат да се включат представители на микро, малките и средни предприятия от цялата страна, а регистрацията  е на адрес: http://mig.egov-box.bg/login.aspx?meet=236385937165.

Всеки, който заяви участие, ще получи персонален линк за достъп. По време на срещата експертите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИР ще дадат подробни разяснения за начините и условията за кандидатстване, възможностите за финансиране, допустимите разходи и др.

Българските компании вече могат да кандидатстват по процедурата, а крайният срок за подаване на проектни предложения е до 21 септември 2022 г., включително. Документите по мярката се подават онлайн през системата ИСУН – https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active.

Процедурата е насочена най-вече към производствените компании – на облекло, храни, напитки, лекарства, автомобили и ремаркета, компютърна техника и др. Подкрепа могат да получат още фирми, които се занимават със събиране и обезвреждане на отпадъци или с рециклиране на материали, филмови студиа, радиа, телевизии и информационни агенции, както и дружества с архитектурна, инженерна или научно-изследователска и развойна дейност.

Минималният размер на безвъзмездната помощ е 35 000 лв. Максималният пък е диференциран спрямо големината и нуждите на предприятията. Ако са микро, могат да заявят най-много 180 000 лв. За малките таванът е 350 000 лв., а за средните – 700 000 лв. Съфинансирането е до 50%.