mig

Средствата са във връзка с РМС № 407 от 23.06.2022 г., с което се одобрява  държавата да сключи два договора –  с Община Карлово и с инвеститора „Ди Би Карго България“ ЕООД – с оглед прилагане на насърчителна мярка по Закона за насърчаване на инвестициите

Министерството на иновациите и растежа (МИР) е в готовност да преведе средства в размер на до 2,69 млн. лв. за финансиране на елементи от техническата инфраструктура на Община Карлово, които са публична общинска собственост, в т.ч. и реконструкция на ул. „Индустриална“ в Карлово.

Парите се предоставят съгласно Решение на МС № 407 от 23.06.2022 г., с което се одобрява сключването на два договора – на държавата с Община Карлово за финансиране на елементи от техническата инфраструктура – публична общинска собственост, и на държавата с инвеститора „Ди Би Карго България“ ЕООД. Средствата се изплащат като насърчителна мярка по проекта „Диверсификация на съществуващото предприятие на „Ди Би Карго България“ ЕООД“ в Карлово.

Дружеството е със сертификат за инвестиция А-181/10.04.2020 г. по Закона за насърчаване на инвестициите. На 18 август 2022 г. дружеството е предоставило в МИР данни и документи за достигнат изискуем минимален праг за инвестицията.

Съгласно договорите на държавата с Община Карлово и инвеститора от м. юли 2022 г., МИР трябва да финансира целево изграждането на обекта до 31 декември 2022 г.

Реконструкцията на улица „Индустриална“ ще доведе до улесняване на транспортните и икономически връзки, до облекчаване на натовареното движение и подобряване на транспортното обслужване в индустриалната зона на Карлово. Новоизградената инфраструктура ще бъде собственост на община Карлово.

Днес бяха подписани документите за финансирането на проекта от страна на МИР. Получател на сумата ще е Община Карлово.