Сумата е за пътна инфраструктура във връзка с инвестиционен проект за 28 млн. лв.

Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще предостави над 2,3 млн. лв. за пътна инфраструктура в Община Самоков. Те са предназначени за изграждане на „Пътна връзка от съществуващ път с. Горни Окол – с. Долни Окол“ в Община Самоков.

Сумата ще се предостави от МИР след днешното решение на Министерския съвет. Решението е за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „ОКОЛ ЛЕЙК ПАРК“ в с. Горни Окол на „Голф Окол“ ЕАД. Инвестицията по проекта е в размер на над 107 млн. лв. В периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат разкрити 215 нови работни места.

Пътят ще обслужва новата жилищна структура на разширението на с. Горни Окол, предвидена в краен етап с 1 000 жилищни единици – първи дом и около 5 000 души постоянно население, както и социална и търговска инфраструктура, обслужваща новата жилищна структура. Чрез изграждане на пътната връзка ще се подобри качеството на транспортните комуникации и ще се създаде връзка между съществуващата част на с. Горни Окол и новата жилищна структура.