Министерството на иновациите и растежа работи за привличане на високотехнологични инвестиции в България. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева по време на среща с част от мениджърския екип на BOSСH Bulgaria. На нея директорите Константин Конов и Динко Русев и инженери от компанията представиха дейността на дружеството и иновативните технологии, които разработват в техния Инженерен център в София. На срещата присъства още главният управител на Германо-българската индустриално-търговска камара Митко Василев и представители на организацията.

Министър Стойчева заяви, че министерството работи за превръщането на България в място за създаване и развитие на иновации, основани на научна и развойна дейност. „Целта ни е да направим България иновационен хъб за Югоизточна Европа, в който да се развиват новата вълна иновации“, каза още министърът. Тя представи визията на МИР за насърчаване на предприемаческата и стартъп екосистема в България, създаване на възможности за стимулиране на ключови сектори в икономиката с високодобавена стойност, въз основа на научна и развойна дейност и образование и работа по модела на т.нар. „отворена иновация“.

„В България има таланти, има и добра инфраструктура. Потенциалът на страната ни е огромен и трябва да се насърчава по всеки възможен начин“, каза още Стойчева.