Сумата е за пътна инфраструктура във връзка с изпълнението на инвестиционен проект за над 28 млн. лв. и разкриване на нови 330 работни места в Община Куклен

Министърът на иновациите и растежа връчи договор за изплащане на насърчителни мерки за над 1,5 млн. лв. на компанията „Е-Велокс“ ООД. Средствата са за „Инфраструктурно осигуряване на промишлено търговска зона Куклен, местност Капсида“. Пътната инфраструктура се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по Закона за насърчаване на инвестициите инвестиционен проект „Предприятие за производство на електрически велосипеди“ в Индустриална зона Капсида на компанията. Инвестицията по проекта е за над 28 млн. лв. и като резултат от него ще бъдат разкрити 330 нови работни места. „Е-Велокс“ ще инвестира в завода общо 50 млн. лв., като той ще е с капацитет около 300 хил. броя електрически велосипеди на година.

Припомняме, че министър Пулев връчи сертификат клас А на компанията в края на м. октомври за изпълнението на инвестиционния проект.

Изграждането и оптимизирането на техническата инфраструктура в промишлената зона на Куклен е от изключителна важност както за улесняване работата на предприятията, движението на работниците и служителите в зоната и  жителите на община Куклен, така и за привличане на нови инвеститори в региона.

 

„Е-Велокс“ ООД е дружество с предмет на дейност, съгласно Търговския регистър: производство на велосипеди и електровелосипеди; търговия с велосипеди, електровелосипеди и велосипедни части.