Служебният кабинет работи, заедно с вицепремиера Пеканов и останалите министри успяхме да осигурим 14 млрд. лв. евросредства, каза още Пулев

От всички 11 500 малки и средни предприятия от област Русе едва 163 са получили подкрепа от ББР, обърна внимание министър Пулев

От област Русе са подадени общо 134 проектни предложения за над 55 млн. лв. по първата процедура „Технологична модернизация“ от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това стана ясно по време на мобилната приемна на министър Пулев в града заедно с областния управител Анатоли Станев. Русе бе поредният град от обиколката на министъра и екипа му в цялата страна във връзка с популяризирането на кандидатстването по процедурите от ПВУ и програмите от структурните фондове на ЕС. На приемната присъстваха още Красимир Якимов, началник на кабинета на министъра, Пенчо Милков, кмет на Русе, Калин Маринов, зам.-директорът на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), както и представители на местния бизнес и работодателски организации.

„Служебният кабинет работи на пълни обороти. Заедно с вицепремиера Пеканов и останалите министри успяхме да осигурим 14 млрд. лв. одобрени средства по 7 програми от структурните фондове на ЕС. Въпреки всички спекулации по темата, Планът за възстановяване и устойчивост е отворен и работи“, заяви министър Пулев.

По данни на ГД ЕФК първата отворена процедура по ПВУ приключи с подадени над 2 500 проектни предложения от цялата страна за над 1 млрд. лв. „До края на годината Министерството на иновациите и растежа ще обяви списъците на всички фирми, които ще получат финансиране по първата процедура от ПВУ“, обяви Пулев. Той добави, че първата фаза от оценката на проектите е завършила и напред продължават 2 000 от тях. Финансирането ще бъде за обновяване на техническия парк на предприятията.

В момента тече кандидатстването по втората отворена процедура от ПВУ за „ИКТ решения и киберсигурност“. „До момента подадените проекти са близо 4 400, а краят на кандидатстването е на 19 декември. Стойността на процедурата е 30,6 млн. лв. По нея фирми могат да получат финансиране за изработка на онлайн магазини, създаване на мобилни приложения, уебсайтове, за дигитален маркетинг, киберсигурност и др.“, каза още Пулев.

„Огромен интерес очакваме и по процедурата за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“, на стойност 200 млн. лв., която ще помогне на български фирми да станат енергийно независими“, обяви министърът. Мярката е за изграждане на фотоволтаична система – т.нар. соларни панели, които да бъдат монтирани върху покрива на даденото предприятие, фасадата му или на терена, на който се намира то. Батериите за локално съхранение на енергия ще могат да я съхраняват до няколко дни, а самата енергия ще се произвежда единствено и само за собствена употреба, без да може да се препродава.

По думите на министър Пулев, в момента е обявена за обществено обсъждане и процедурата за  развойни дейности и интелектуална собственост за близо 120 млн. лв. По линия на МИР от Плана за възстановяване към българския малък и среден бизнес тръгват 600 млн. лв. до края на годината.

Той припомни, че новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 на стойност 3 млрд. лв. бе одобрена от ЕК за рекордно кратък срок – подадена на 16 август и одобрена на 3 октомври. „Очакваме до дни да бъде одобрена и Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ с бюджет от 2.14 млрд. лв. Тя е нова за България и ще финансира дигитални решения и научни разработки както в бизнеса, така и в публичните организации“, каза още министър Пулев.

„С всяка следваща процедура по ПВУ се стремим да облекчим административната тежест за кандидатстващите фирми максимално. Кандидатстването става изцяло онлайн през системата ИСУН 2020, а вече все по-голяма част от проверките на подаваната информация от предприятията става служебно“, обясни Калин Маринов, зам.-директор на ГД ЕФК.

Началникът на кабинета на министъра Красимир Якимов обяви, че интересът в областта към европрограмите за бизнеса е голям. Общият брой на сключените договори по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) за периода 2014-2020 г. е 147 за над 71 млн. лв., като 106 от тях са приключили. По процедурата за „Енергийна ефективност“ в помощ на малките и средни предприятия, Якимов каза, че са сключени 41 договора за над 4 млн. лв. с фирми от областта. „Във връзка с помощта за преодоляване на последствията от COVID-19 са сключени 1 037 договора за общо над 22 млн. лв.“, обяви началникът на кабинета.

Министър Пулев отбеляза, че от всички 11 500 малки и средни фирми в област Русе, които биха могли да се възползват от ресурс от Българската банка за развитие, кредити от държавната банка са успели да вземат едва 163.