Близо 50 фирми от Област Шумен ще получат безвъзмездна финансова помощ по първите две отворени и вече приключили процедури от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) по линия на Министерството на иновациите и растежа (МИР). Това стана ясно по време на работна среща между министъра на иновациите и растежа Александър Пулев с областния управител на Шумен проф. Христо Христов и кмета на града Любомир Христов.

Близо 5 млн. лв. ще получат 25 фирми от област Шумен по първата процедура за „Технологична модернизация“ от ПВУ по линия на МИР. Бюджетът на мярката е 260 млн. лв., като от тях ще се възползват одобрените и обявени в края на миналата година 953 фирми от цялата страна.

Със средствата микро-, малки и средни предприятия ще могат да закупят ново оборудване, техника, машини и софтуер за обновяване и модернизация на техническия им парк. За микропредприятия общата безвъзмездна сума може да бъде до 180 хил. лв., за малки предприятия е до 350 хил. лв., а за средни – до 700 хил. лв. Съфинансирането е до 50%.

По втората процедура за „ИКТ решения и киберсигурност“ в област Шумен финансиране ще получат 24 фирми за общо над 450 000 лв. В зависимост от заявените нужди фирмите ще получат грантове между 3 000 лв. и 20 000 лв., като няма да се налага съфинансиране. Бюджетът на процедурата е 30.6 млн. лв., а общият брой на одобрените от цялата страна фирми е 1 599.

Със средствата ще могат да се покриват разходи за създаване на корпоративни уебсайтове, мобилни приложения, онлайн магазини, дигитален маркетинг, връзки с клиенти, системи за бизнес анализи, онлайн обучения на служители и уеб-базирани услуги за платформи и вътрешни мрежи за споделяне на информация.

На 15 февруари стартира и кандидатстването за финансиране по следващата процедура от ПВУ – за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“. То ще продължи до 15 май, след като бе удължено от два на три месеца поради огромния интерес от страна на фирмите. Бюджетът е 200 млн. лв., като микро-, малки, средни и дружества с до 3 000 служители могат да кандидатстват за помощ от 75 000 лв. до 1 млн. лв., за да си монтират фотоволтаици и батерии. Документите се подават изцяло електронно през системата ИСУН 2020 (https://bit.ly/3xlmh1t).

През април се очаква МИР да отвори още две процедури по ПВУ – за развитие на индустриални зони и паркове с бюджет 212 млн. лв. и за кръгова икономика с бюджет 180 млн. лв.

По две от предстоящите процедури ще могат да кандидатстват и големи фирми с до 499 служители, както и такива с до 3 000, освен микро-, малки и средни. Едната е по Плана за възстановяване и устойчивост – „Кръгова икономика“, с бюджет 180 млн. лв. По нея български компании ще могат да внедрят оборудване в производството си, което да намали отпадъците и средствата за депонирането им, а от остатъчния материал да произвежда нови продукти. Другата е за „Разработване на иновации в МПС“ – първата, която ще бъде отворена по новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. Бюджетът й е 127 млн. лв. По мярката ще могат да кандидатстват и големи компании с до 3 000 в партньорство с малки и средни предприятия. Проектите по мярката трябва да са насочени към разработване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, която да се отнася към производство на стоки и предоставяне на услуги. Ще се подкрепят дейности за извършване на изследвания, измервания, изпитвания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработваната иновация.

Вчера министър Пулев бе в Бургас, където откри двустранен икономически форум с участието на над 300 български и турски компании. На него присъства и Н. Пр. Айлин Секизкьок.