Европейската космическа агенция (ЕКА) организира конференция на тема „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023, която ще се проведе в Европейския център за космически изследвания и технологии в гр. Нордвик, Холандия на 23 и 24 май 2023 г.

Целта е да се насърчи международното сътрудничество и да се създадат партньорства между нови и опитни участници в европейския космически сектор.

Български компании, които имат интерес за участие в тръжните процедури на ЕКА за България, както и такива, които имат вече изпълнени проекти, могат да представят своята дейност на форума. За участие в конференцията, те трябва да изпратят презентация и кратко резюме на работата си до 15 декември 2022 г., като резултатите ще бъдат обявени януари 2023 г. от Агенцията.

Събитието е отворено за всички държави, които членуват в ЕКА и всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС).

Допълнителна информация за конференцията можете да намерите на електронната страница на събитието. https://atpi.eventsair.com/cmspreview/ncces-conference/

По време на конференцията ще се проведат дискусии по различни теми с лектори от Агенцията, индустрията и институционални партньори от цяла Европа.

Припомняме, че за периода от подписването на първото споразумение на България с ЕКА за Европейска кооперираща страна през 2015 г. досега повече от 40 български космически проекта са получили над 7 млн. евро. Проведени са общо седем тръжни процедури, по които са постъпили 127 български проектни предложения.

В края на м. ноември министърът на иновациите и растежа Александър Пулев участва в заседанието на Съвета на министрите на Европейската космическа агенция. Там той подчерта, че сътрудничеството на България с Европейската космическа агенция е донесло важни ползи за развитието на сектора у нас. По думите му разработването на нови услуги и приложения ще насърчи участието на малки и средни предприятия и стартъпи в космически проекти и приложения.