Министър Пулев участва в Заседание на Комитета на ОИСР по политиката в областта на цифровата икономика

Приемането на Декларацията ще покаже готовността на България да работи усилено за присъединяване към ОИСР, което е сред основните цели на външната политика на Република България. Това заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, който участва в Заседанието на ниво министри на Комитета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по политика в областта на цифровата икономика, след получена лична покана от Главния секретар на ОИСР. Форумът се провежда в Испания и събира представители от над 50 държави.

С декларацията се признава значението на цифровизацията, като процес с дълбоки и трансформиращи отражения върху обществата и икономиките, притежаващ огромен потенциал за постигане на социален  и икономически просперитет, благосъстояние и устойчивост, както и за справяне с глобалните предизвикателства, като климатичната криза и възстановяването от пандемията от COVID-19.

Министър Пулев посочи, че със заявеното си желание за присъединяване към ОИСР България се е ангажирала, че ще приеме и ще прилага стандартите на Организацията във всяка област. Министърът на иновациите и растежа коментира, че с подписването на декларацията се изпраща силен политически сигнал, който ще бъде оценен от държавите членки на ОИСР като убедително доказателство относно поетият ангажимент от България към принципите и ценностите на Организацията.

Приелите декларацията поемат ангажимента да работят заедно с всички заинтересовани страни за насърчаване на безопасна, сигурна, приобщаваща и устойчива цифрова среда, подкрепена от отворен, глобален, свободен, оперативно съвместим, надежден, достъпен, сигурен и устойчив интернет, както и за зачитане на върховенството на закона, правата на човека и демократичните ценности, за да се даде възможност на икономиките и обществата да просперират.

Заседанието е посветено на темата „Стимулиране на дългосрочното възстановяване и икономическия растеж чрез изграждане на надеждно, устойчиво и приобщаващо цифрово бъдеще“. По време на форума се обсъдиха теми в областта на цифровата трансформация, както и използване на силата на изкуствения интелект и новите технологии.

Министър Пулев взе участие и в панели на високо равнище свързани с  цифровата трансформация, ориентирана към човека и правата на човека, Управление на данните за растеж и благосъстояние и укрепване на основите на цифровата сигурност за всички продукти и услуги. Министър Пулев се включи и в работна среща на тема: „Насърчаване на приобщаващите цифрови общества – преодоляване на цифровото разделение и премахване на бариерите“.

В българската делегация в срещата на Комитета на ОИСР участие взеха още министърът на електронното управление Георги Тодоров, началникът на кабинета на министър Пулев – Красимир Якимов и експерти от министерствата на иновациите и електронното управление.