Българската агенция за инвестиции сертифицира с клас А проект за изграждане на диагностично-консултативен център в Бургас. Инвестиционният проект е „Разширяване на съществуващ Медицински център „Дева Мария“. Сертификатът връчи изпълнителният директор на БАИ Мила Ненова на д-р Христо Якимов, управител на  Университетска болница „Дева Мария“.

Размерът на инвестицията е в размер на близо 6 млн. лв. и предвижда разкриването на 50 нови работни места. Ще бъде изградена модерна сграда с 14 кабинета за общо-практикуващи лекари, 14 кабинета за лекари по различни специалности и легла за наблюдение на пациенти до 24 часа. Развитието на материалната база ще подпомогне  развитието  на кадровия потенциал, както и партньорските взаимоотношения с други лечебни заведения в помощ на пациента.

Предвидено е и внедряване на иновативни апаратури за диагностика и лечение, което ще даде възможност за повишаване на качеството на обслужване. Реализацията на проекта ще предложи професионално, качествено и достъпно здравно обслужване, ще осигури различни специалисти, както и повече общо практикуващи лекари за населението в региона.

През 2023 г. Министерството на иновациите и растежа издаде сертификати за 31 инвестиционни проекта с размер на инвестициите за над 660 млн. лв. По тях е планирано разкриването на 2353 нови работни места. В МИР предстои одобрение на още два инвестиционни проекта във високотехнологични производства с прогнозен размер на инвестициите от над 14 млн. лв. и с планирани 180 нови работни места.

По Закона за насърчаване на инвестициите от бюджета на Министерството са предоставени близо 18 млн. лв. за подкрепа на 17 инвестиционна проекта за насърчителни мерки – средства за изграждане на елементи на техническа инфраструктура и за частично възстановяване на изплатените от работодател осигурителни и здравни вноски.