Зам.-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов участва в откриването на първата за България и региона водородна зарядна станция за автомобили. Съоръжението е част от инфраструктурата на полевата лаборатория „Интегрирани енергийни системи“ на центъра за компетентност „Хитмобил“ с водеща организация Институтът за електрохимия и енергийни системи към БАН. „Министерството на иновациите и растежа води политики в области с висок потенциал на развитие, сред които е сектор водородни технологии. МИР изготви Националната пътна карта за подобряване на условията за разгръщане на потенциала за развитие на водородните технологии и механизмите за производство и доставка на водород. В нея са заложени редица мерки за развитието на водородните технологии през следващите години у нас. Документът цели да ускори научните изследвания и иновациите в сектора. Насърчаваме ги със средства от европейските програми “Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, заяви проф. Ангелов. Той изрази надежда, че ще бъдат открити още Центрове за компетентност до изграждането на устойчива инфраструктура в сектора.

На събитието присъстваха зам.-министърът на транспорта Димитър Недялков, председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, изпълнителният директор на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, представители на академичните среди и др.