Министерството на иновациите и растежа е първото, което отпуска пари за българския бизнес по Плана за възстановяване – 600 млн. лв. до края на годината, съобщи министър Пулев пред над 300 фирми в София

Служебният кабинет е мобилизиран парите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) да стигнат до българските микро-, малки и средни фирми. Министерството на иновациите и растежа е първото, което отпуска пари за българския бизнес по Плана – 600 млн. лв. още сега, с хоризонт до края на годината.

Това обявиха вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов и служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев пред над 300 представители на микро-, малкия среден бизнес на форума „Големите пари за малкия бизнес – възможности за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост“ в София.

Малките и средните предприятия са двигателят и гръбнакът на българската икономика, като осигуряват над 70 на сто от заетостта и добавената стойност в икономиката ни подчертаха вицепремиерът Пеканов и министър Пулев при откриването на форума.

Министър Пулев посочи, че пари за подкрепа на бизнеса има и служебното правителство е мобилизирано всички програми да се движат и отварят с бързи темпове. „Въпреки спекулациите, Планът вече работи и дава глътка въздух за бизнеса в тези трудни условия“, каза Пулев и добави, че е отворена и първата процедура по него – чрез Министерството на иновациите и растежа – за микро-, малките и средни фирми, като по нея може да се кандидатства до 21 септември 2022 г. Процедурата е с общ бюджет от 260 млн. лв. и е с фокус фирми от  преработвателната промишленост, управлението на отпадъците, медиите,  творческата индустрия, в които малките и средни предприятия  и микропредприятията, се нуждаят от средства за техническа модернизация.

Пулев съобщи, че до края на годината само по НПВУ ще бъдат отворени още три процедури. „През октомври предстои да отворим втората мярка – за ИКТ решения и киберсигурност с общ бюджет от 30,6 млн. лв. за около 1400 предприятия при 100% безвъзмездна помощ“, поясни той. До края на годината ще стартира и третата процедура – 200 млн. лв. за изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия от малките и средни фирми, както и четвъртата процедура – с общ бюджет от 120 млн. лв. – за развойна дейност и интелектуална собственост и върхови постижения в науката, добави още Пулев.

Той обяви, че МИР работи активно и по линия на структурните фондове на Европейския съюз.  „Две от програмите, които са на обща стойност 5 млрд. лв., са почти завършени и са в процес на одобрение от Европейската комисия. Едната от тях е новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 с бюджет около 3 млрд. лв. и е изпратена в Брюксел за одобрение на 16 август. Втората – „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ – с бюджет от 2.14 млрд. лв., предстои да бъде изпратена на ЕК до 23 септември“, допълни министърът и каза, че ресурсите по двете ще са достъпни за бизнеса още до края на годината и в първото тримесечие на следващата.

Събитието бе организирано от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и събра представители на над 300 микро-, малки и средни фирми от страната. В него се включих главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) Илияна Илиева и изпълнителният директор на ИАНМСП Бойко Таков, както и експерти от ГД ЕФК от екипа на министър Пулев, които представиха детайли от програмите и отговориха на въпросите на бизнеса.