Приемната бе в 11 областни центъра за два месеца, за да разяснява кандидатстването за 600 млн. лв. по НПВУ до края на годината и продължава до пълната обиколка на страната

Над 20 областни управители се включиха за два месеца в мобилната приемна на министъра на иновациите и растежа Александър Пулев. Всеки уикенд от мандата си в служебния кабинет Пулев и експерти от Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГДЕФК) към министерството обикалят страната, за да информират компаниите за наличните до края на годината 600 млн. лв. по НПВУ и отделно близо 7 млрд. лв. за българските предприятия по различни европрограми, администрирани от Министерството на иновациите и растежа (МИР).

За два месеца Пулев и екипът му посетиха 11 областни града с мобилната приемни за разясняване на кандидатстването на фирмите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП).  Мобилната приемна на МИР вече бе в Перник, Благоевград, Пловдив, Пазарджик, Силистра, Габрово, Стара Загора, Бургас, Смолян, Варна и Видин. В част от градовете присъстваха областни и заместник-областни управители от съседни области – Добрич, Велико Търново, Ловеч, Плевен, Кърджали, Хасково, Враца, Монтана и др.

Предстои министър Пулев да посети и Разград, Русе, Сливен, Ямбол, Шумен и Търговище до пълно покриване на страната.

На всяка приемна Пулев и експертите информират за отворените и предстоящи процедури от НПВУ и новата Програма за конкурентоспособност и новации в предприятията с бюджет от 3 млрд. лв., която бе утвърдена от ЕК на 3 октомври т.г.  Кандидатстването по нея предстои до края на 2022 г., като ще се финансира разработването на иновации във фирмите.

Информират се и представители на местните университети и научни общности за новата Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за икономическа трансформация, чието одобрение от ЕК се очаква до дни и която разполага с над 2 млрд. лв. за научни разработки и внедряването им в производствата на компаниите.

За последните 4 месеца на 2022 г. МИР отваря общо четири процедури по НПВУ за 600 млн. лв. Първата – „Технологична модернизация“ – приключи с 2 500 проектни предложения за 1 млрд. лв. при очаквани 1000-1200 проекта от фирмите. Бюджетът й е 260 млн. лв. В момента се кандидатства по втората – за ИКТ решения и киберсигурност – за 30,6 млн. лв. за изработка на сайтове, онлайн магазини, приложения за телефони, IT системи, дигитален маркетинг и др. По нея не трябва съфинансиране от фирмите, а кандидатстването е до 19 декември. До момента са подадени над 2000 проектни предложения. Третата и четвъртата процедури ще бъдат за батерии и ВЕИ за собствено производство и съхранение на енергия с бюджет от 200 млн. лв. и за развойни дейности и интелектуална собственост за 120 млн. лв. и ще бъдат отворени за кандидатстване през ноември и декември т.г.

В рамките на два месеца от служебния кабинет бяха осигурени 14 милиарда лева европейски средства по 7 официално одобрени от Брюксел програми с действие до 2027 г.