mig

Компаниите получават над 14 млн. лв. по мярката „ИКТ решения и киберсигурност“

Министерството на иновациите и растежа сключи 744 договора (от общо 1599) по процедурата „ИКТ решения и киберсигурност“ от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Одобрените за финансиране кандидати по сключените до момента договори ще получат общо 14 243 796 лева.

По процедурата не се налага съфинансиране от одобрените предприятия. В зависимост от заявените нужди фирмите получават грантове между 3 000 лв. и 20 000 лв. Общият бюджет на мярката е 30.6 млн. лв.

Компаниите имат възможността да закупуват софтуер за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, както и да си осигурят по-добра информационна и киберсигурност. Със средствата ще могат да се покриват разходи и за създаване на корпоративни уебсайтове, мобилни приложения, онлайн магазини, дигитален маркетинг, връзки с клиенти, системи за бизнес анализи, онлайн обучения на служители и уеб-базирани услуги за платформи и вътрешни мрежи за споделяне на информация.

Очаква се до края на м. юли да бъдат подписани останалите договори с одобрените фирми.