Двете институции се договориха за изпълнение на финансови инструменти от Плана за възстановяване и устойчивост

Средствата са за режийни разходи, материали, внедряване на иновации, „зелени“ решения, дигитализацията и преход към цифрова икономика в полза на българските фирми

Министерството на иновациите и растежа (МИР) възлага на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), част от Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), изпълнението на финансовите инструменти от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Това стана ясно по време на официална церемония в Министерството, с която стартира партньорството между институциите. Партньорството е за управлението на три дялови финансови инструмента за 360 млн. лв. (180 млн. евро). Те ще бъдат на разположение още през следващата година. Чрез Европейския инвестиционен фонд тези средства от НПВУ ще достигнат до родните микро-, малки и средни предприятия.

„Показахме, че сме служебен кабинет на действието и на ускорението. Успяхме в рекордно кратък срок да получим нужните одобрения по всички ключови европейски програми  по структурните фондове“, изтъкна Пулев и допълни, че само по линия на МИР са одобрени две програми за 5 млрд. лв. „Новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, одобрена на 3 октомври и новата програма за научни изследвания и иновации, одобрена на 5 декември – за рекордно кратки срокове и двете. Осигурихме нужната приемственост и постигнахме отлични резултати за микро-, малките и средни предприятия“, каза той.

По думите му Планът за възстановяване и устойчивост е отворен и работи, като само по линия на МИР четири процедури за 600 млн. лв. ще стигнат до бизнеса в рамките на няколко месеца. „Успяхме да договорим нещо изключително важно за предприемаческата екосистема в страната. Сериозен ресурс, който ще подкрепи стартъпите и предприемачите“, подчерта Пулев.

Министърът на иновациите и растежа коментира, че се поверява сериозна отговорност на дългогодишен партньор като ЕИФ и изказа благодарност на експертите в МИР от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и на европейските партньори.

Вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова каза от своя страна, че ЕИБ и ЕИФ имат дългогодишно и ползотворно сътрудничество с българското правителство. „Тясното сътрудничество даде възможност за разработване на нови инициативи за финансиране, които ще гарантират, че финансирането на бизнеса в цяла България ще се възползва от безпрецедентната схема за възстановяване. Ангажирани сме да подкрепим икономическото възстановяване от пандемията и зеления преход в цяла Европа, като увеличим максимално въздействието на новите инвестиции, подкрепени от Механизма за възстановяване и устойчивост“, заяви тя.

„Развълнувани сме да подпишем този нов мандат за дялово участие, поверен на ЕИФ от Република България, финансиран от ресурсите на Механизма за възстановяване и устойчивост на страната. Това ново споразумение се основава на нашето силно сътрудничество, което вече е допринесло най-вече за развитието на екосистемата на дялови инвеститори в България. Чрез тази нова инициатива очакваме с нетърпение да допринесем за приоритетите на българската политика, свързана с изпълнението на Плана, като разширим  подкрепата за иновативни идеи и стартиращи фирми, като им помогнем да разработят нови технологии и продукти и да реализират потенциала си за растеж“, добави директорът на ЕИФ и ръководител на управлението на мандата Хуберт Котони.

Допълнителна информация за финансовите инструменти

С първия дялов инструмент ще бъдат вложени 146,7 млн. лв. (75 млн. евро) във възстановяване от Ковид кризата на малки и средни предприятия, дружества с по-малко от 500 служители и такива със средна пазарна капитализация до 3000 служители. Със средствата ще могат да се покриват режийни разходи, заплати, материали или консумативи, да се запазват работни места и да се закупува ново оборудване.

 С втория дялов инструмент ще се повиши капацитетът на компаниите да създават и внедряват иновации. Той също ще е с бюджет от 146,7 млн. лв. (75 млн. евро). Парите ще се инвестират в развойна дейност, в придобиване на права върху интелектуална собственост и в трансфер на знание. Ще могат да се придобиват и машини, с които да се разработват иновативни продукти. Инструментът е насочен към МСП, дружества с по-малко от 500 служители и такива със средна пазарна капитализация до 3000 служители.

 Третият дялов инструмент, който е за климатичен неутралитет, ще е с бюджет 58,7 млн. лв. (30 млн. евро). С него ще се подкрепят МСП, както и дружества със специално предназначение (в състава, на които могат да бъдат освен предприятия и публични институции и неправителствени организации), големи инфраструктурни планове, проекти за оборудване и съоръжения, които допринасят за опазване на околната среда, дигитализацията, за преодоляване неблагоприятното влияние върху климата, както и за прехода към цифрова икономика и подобряване социалните условия на живот.

 Напомняме, че през миналия месец – на 7 ноември – беше подписано споразумение и за изпълнението на два дългови инструмента по Плана за 300 млн. лв., които ЕИФ също ще управлява. Така финансовите инструменти по НПВУ стават пет – три дялови и два дългови, на обща стойност близо 660 млн. лв. Предстои двата документа да бъдат ратифицирани от Народното събрание. След това ЕИФ ще започне подбор на финансови посредници (търговски банки) и на фонд мениджъри, които да подкрепят финансово и чрез менторство микро-, малките и средни предприятия в страната. Двата дългови инструмента, които са на обща стойност 300 млн. лв. (150 млн. евро) ще предоставят подкрепа за растеж и подобряване на енергийната ефективност на фирмите.