Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева представи приоритетите на министерството пред представители от Асоциацията на организациите на българските работодатели.

„За нас доброто взаимодействие с бизнес организациите е ключово. Надявам се тази среща да е началото на активен диалог и на регулярни срещи занапред. Разчитаме много на вашата обратна връзка, защото ние трябва да работим заедно, така че страната ни да се придвижва напред“, заяви на срещата министърът на иновациите и растежа.

Министър Стойчева очерта пет приоритета пред екипа й. Сред тях са превръщане на България в дестинация за високотехнологични инвестиции и интелектуален капитал, изграждане на устойчива основа за развитие на предприемаческата и стартъп екосистема, създаване на възможности за стимулиране на ключови сектори с високa добавена стойност, въз основа на научноизследователска и развойна дейност, технологичен трансфер и образование, създаване на благоприятна среда за устойчив икономически растеж, включваща всички заинтересовани среди по модела на т. нар. „отворена иновация“. Министър Стойчева посочи още, че се изготвя анализ и оценка на всички инструменти и мерки, с които разполага министерството чрез неговите структури, за да се реализират в пълна степен политиките в посока зелен, дигитален и социално справедлив преход.

„Благодарим Ви за бързата реакция и за възможността да представим приоритетите на Асоциацията на организациите на българските работодатели в областта на иновациите и растежа. Ще разчитаме изключително много на подкрепата на Министерството на иновациите и растежа за това да има повече инвестиции в страната“, заяви главният секретар на Българската търговско-промишлена палата Васил Тодоров.

Работодателите поставиха редица въпроси, чието разрешаване се е забавило заради липсата на редовно правителство. Сред дискутираните на работната среща казуси бяха проектът на новия Закон за научните изследвания и иновациите, който трябва да влезе в сила в началото на 2024 г., дейността и финансирането за Националния иновационен фонд и Фонд „Научни изследвания“. Обсъдени бяха още необходимостта от нормативни промени във връзка с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, управлението на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по текущи процедури, условията и сроковете по предстоящите процедури с европейски средства, огромният интерес към процедурата за „Технологична модернизация“ по Плана за възстановяване и устойчивост и други.

„Наясно сме с темите и въпросите, които поставяте и ще направим всичко, което зависи от Министерството на иновациите и растежа да работим за техните решения. Всяка от темите ще бъде адресирана. Относно процедурата за „Технологична модернизация“ Министерството е направило всички необходими стъпки, за да осигури възможност максимално голям брой предприятия да се възползват от ресурса“, заяви министър Стойчева.