Работим за привличане на високотехнологични инвестиции и за създаване на нови партньорства на ключови за страната пазари. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на годишната конференция на заместник министър-председателя и министър на външните работи Мария Габриел с ръководителите на българските дипломатически и консулски представителства в чужбина.

Министърът призова представителите на дипломатическия корпус да гледат на Министерството на иновациите и растежа като на партньор и заедно да работят за ребрандиране на България през предприемаческата екосистема като дестинация за високотехнологични инвестиции и интелектуален капитал.

Стойчева очерта приоритетите на Министерството на иновациите и растежа за изграждане на конкурентоспособна икономика и за насърчаване на иновациите и инвестициите в страната.

„България има потенциал да се превърне в иновационен хъб и ние работим за постигане на този приоритет“, подчерта министър Стойчева. Тя заяви, че министерството развива стратегически партньорства в областите на високите технологии в ключови сектори като микроелектрониката, мехатрониката,  биотехнологиите и други на регионално и  глобално ниво. Целта е да бъдат привлечени чуждестранни инвеститори, които да развиват новата вълна дълбоки иновации.

„Чрез насърчаване развитието на иновационните технологии можем да осигурим и икономически растеж. Работим за привличане на компании, които произвеждат продукти с висока добавена стойност, за да повишим стандарта на живот у нас. Усилията ни са насочени към открояване на предимствата на България пред чужди компании, както и да представим българските компании навън“, заяви министър Стойчева.