Сътрудничеството с ЕИБ е ключова стъпка към усъвършенстването на нашите финансови институции за развитие, заяви министърът на иновациите и растежа

Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева и вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Кириакос Какурис подписаха Споразумение за изготвянето на оценка на структурната целесъобразност и ефективността на „Българската банка за развитие“ ЕАД (ББР) и „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (ФнФ). Крайната цел на оценката, която ЕИБ ще направи, е подобряване на дейността на двете финансови институции и координацията между тях, както и на условията за реализиране на поставените от държавата стратегически цели и политики. Проектът се финансира от InvestEU на ЕС.

„Сътрудничеството с ЕИБ е ключова стъпка към усъвършенстването на нашите финансови институции за развитие. Уверени сме, че оценката и препоръките на ЕИБ ще бъдат ключови за оптимизирането на подхода на ББР и на Фонд на фондовете, привеждайки го в съответствие с най-добрите световни практики. С това задание ние полагаме усилия не само да подобрим управлението и ефективността на тези институции, но и да повишим способността им да допринесат за икономическия растеж на България“, заяви по време на подписването министър Стойчева.

„Имаме отлични партньорски отношения с Министерството на иновациите и растежа и сме щастливи да предоставим нашата експертна помощ. Това споразумение ще е от полза не само за финансовите институции, подобрявайки дейността им, но и за общия бизнес климат в страната. Надяваме се тази задача да отвори пътя към бъдещи партньорства в подкрепа на зеления и цифровия преход на българската икономика“, каза вицепрезидентът на ЕИБ Кириакос Какурис.

В изпълнение на решението на Министерския съвет МИР договори партньорство с международната финансова институция с безспорна репутация и богат опит в структурирането на подобни дейности, както и в работата с държавни финансови институции. В резултат от изготвянето на оценката и последващото актуализиране на новите бизнес планове и стратегии на двете държавни дружества се очаква да се подобри и координацията на прилаганите от тях продукти, като се повиши ефективността и ефикасността от прилагането на финансови инструменти със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Анализът ще разгледа възможностите за въздействие на двете институции в нови сектори, като например енергийния преход или социалната инфраструктура. Оценката ще предложи области за подобрение на стабилността и независимостта на институциите въз основа на най-добрите международни практики. Това ще засили техния капацитет за привличане на допълнително финансиране от групата на ЕИБ.