Два са основните ни приоритета за 2024 г. – насърчаване на иновациите и привличане на стратегически инвеститори в страната. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева по време на брифинга за отчета на деветте месеца на правителството в Министерския съвет, на който министрите представиха и водещите си приоритети до края на годината.

„Реализирането им ще постигнем с активна програма, за да утвърдим България като лидер в инициативата за превръщането на Югоизточна Европа в иновационен хъб. Технологиите, човешкият талант и екосистемният подход са в основата на визията ни“, заяви министър Стойчева.

Тя очерта конкретни мерки, които са заложени за насърчаване на новостартиращи предприятия, както и за развитието и внедряването на иновации в утвърдени компании. Стойчева подчерта, че чрез ефективно използване на предвидения финансов ресурс ще се създаде Фонд за технологичен трансфер и офис за технологичен трансфер. Министър Стойчева очерта, че с нови политики и инструментариум ще се стимулират иновациите в приоритетни области като отбрана, чипове, сектор „Космос“, изкуствен интелект, биотехнологии, зелени технологии, машиностроене и металургия.

„Продължаваме да работим за това иновациите да бъдат хоризонтална политика и синергийно да развиваме този подход с всички останали министерства“, добави още тя.

Вторият приоритет на Министерството на иновациите и растежа е привличането на стратегически за региона инвеститори за постигане на икономически растеж и увеличаване на добавената стойност, генерирана в БВП на България. „За целта планираме няколко мерки, сред които е и разработване на Национална стратегия за технологичните паркове и индустриални зони. Смятаме, че именно в тях могат да се случват иновациите“, каза още министър Стойчева и добави сред мерките разработване на нови финансови и нефинансови инструменти за привличане на инвестиции. Министерството ще работи за повишаване на доходите и създаване на нови работни места през ръст на високотехнологични инвестиции в България чрез ефективно прилагане на насърчителните мерки за стимулиране на инвеститори. Министър Стойчева заяви още, че активно се работи на регионално и глобално ниво за стратегическо позициониране на България като атрактивно място за инвестиции, таланти и технологии.

Премиерът акад. Денков, вицепремиерът Габриел и министрите отчетоха работата на правителството за първите 9 месеца – 8 март 2024 г., Гранитна зала на Министерския съвет