Министерството на иновациите и растежа работи за създаването на по-добра среда за инвестиции и създаване на високотехнологични иновации. С моя екип имаме ясна мисия и визия да превърнем България в един от центровете на новата вълна иновации, базирана на научна и развойна дейност. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на дискусионен форум с бизнеса в област Шумен, организиран от Българската агенция за инвестиции и Министерството на иновациите и растежа. Стойчева представи визията и приоритетите на министерството, както и възможностите за финансиране на предприятията в региона.

В събитието участваха областният управител на Шумен проф. Добромир Добрев, зам.-кметът на града Росица Антонова, представители на малки, средни и големи фирми от региона, браншови организации, на Българската агенция за инвестиции, Българската банка за развитие, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, представители от посолството на Република Турция и турско-българската търговско индустриална  камара, ректорът на Шуменския университет проф. Георги Колев и др. Домакини на събитието бяха мажоритарните собственици на „Алкомет“ Фикрет Индже и Фикрет Кузуджу.

„В МИР имаме цел да превърнем България в дестинация, която развива интелектуалния капитал на хората, която е привлекателна за младите хора и подкрепя и насърчава предприемачеството“, каза още министър Стойчева.

По думите й, включването на дигиталната трансформация и новите технологии в процеса на работа на предприятията у нас ще доведе до създаване на продукти и услуги, които са с висока добавена стойност. Министър Стойчева даде за пример „Алкомет“ като компания, която развива собствения си капацитет и целия регион, благодарение на дългосрочния и устойчив план за работа. „Внедряването на иновации, дигитализацията и технологичната модернизация са застъпени в производството на компанията, което води до по-добри резултати и повишаването на икономическия растеж на региона“, заяви Стойчева.

Относно възможностите за финансиране на малкия и среден бизнес, министър Стойчева подчерта, че МИР управлява финансов ресурс от над 5 млрд. лв. за настоящия програмен период до 2027 г. по две европрограми – Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) и Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ).

„От Плана за възстановяване и устойчивост близо 50 фирми от област Шумен ще получат над 5 млн. лв. по процедурите „Технологична модернизация“ и „ИКТ решения и киберсигурност“, каза още министър Стойчева. Тя припомни, че в момента по Плана за възстановяване и устойчивост може да се кандидатства по две отворени процедури. Първата е за развитие на индустриалните зони и паркове с бюджет 212.5 млн. лв. По нея документи се подават до 5 ноември, като Северна България е с приоритет с цел намаляване на регионалните дисбаланси в страната. Втората е за преход към кръгова икономика. Бюджетът е 180 млн. лв., а кандидатстването е до 3 октомври. Микро-, малки, средни и големи предприятия от преработващата промишленост могат да кандидатстват за внедряване на „зелени“ методи и технологии за производствата си.

Министър Стойчева посети и завода на „Алкомет“ – най-големият български производител на алуминиеви продукти и инвеститор на годината за 2022 г. В предприятието работят над 1200 служители. Компанията инвестира в нови технологии и усъвършенстване на съществуващите мощности. Новият инвестиционен план на „Алкомет“ АД е на стойност 137 млн. лв. и ще се изпълнява в рамките на три години. Инвестиционният план предвижда различни проекти като разширяване на Валцов цех 2, изграждане на втори Леярен цех, на високотехнологична линия за леене на рулони, нови високотехнологични преси в Пресов цех, нова линия за пасивиране в цех Аутомотив и други.