Капиталовият фонд за възстановяване и развитие на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) ще подкрепи българския бизнес с 360 млн. лв. Партньорството на Министерството на иновациите и растежа и ЕИФ е още една възможност за страната ни да бъде лидер в създаването и развитието на иновациите в региона. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева по време на представянето на новия Капиталов фонд за възстановяване и развитие.

През декември 2022 г. МИР възложи на ЕИФ изпълнението на три дялови финансови инструменти от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) за 360 млн. лв. Средствата ще достигнат до българските компании чрез новосъздадения Капиталов фонд за възстановяване и развитие.

„Министерството на иновациите и растежа развива страната ни като място, което е благоприятно за създаване на иновации и припознаване на нови бизнес модели. Извеждаме на преден план предприемаческото мислене и подход и сме фокусирани в подкрепата на стартиращи компании“, подчерта министър Стойчева.

По думите й, чрез Капиталовия фонд ще бъде подкрепена и предприемаческата и стартъп екосистема, което е поредна стъпка за позиционирането на България като място за високотехнологични инвестиции, базирани на иновации.

Трите направления на Фонда са икономически растеж, иновации и устойчива дигитална инфраструктура. По време на събитието от ЕИФ представиха финансовите инструменти в подкрепа на бизнеса. Средствата са за режийни разходи, материали, внедряване на иновации, „зелени“ решения, дигитализацията и преход към цифрова икономика в полза на българските фирми, климатичен неутралитет.

На събитието присъстваха още заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков, представители на Европейския инвестиционен фонд, Министерството на иновациите и растежа, бизнеса и предприемаческата и стартъп екосистема.

Допълнителна информация на сайта на ЕИФ:

https://www.eif.org/what_we_do/resources/ref-bulgaria/index.htm#:~:text=The%20Recovery%20and%20Resilience%20Facility,resilient%20and%20better%20prepared%20for