Страната ни трябва да използва максимално възможностите за финансиране от Европейския иновационен съвет

Иновациите и научните изследвания са необходимият импулс, който ще повиши конкурентоспособността на България чрез развитието на динамични сектори, базирани на знанието. Това каза министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева при откриването на информационния ден на Европейския съвет по иновации (ЕСИ). В събитието участваха министър-председателят акад. Николай Денков, еврокомисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова, зам.-министърът на образованието и науката Генка Петрова, представители на академичната общност и бизнеса. По време на информационния ден научната и предприемаческа общественост у нас ще бъде запозната с възможностите за финансиране на високотехнологични научни изследвания и иновации.

Европейският съвет по иновации е най-голямата инициатива на Европейската комисия за подкрепа на иновации през целия жизнен цикъл от научни изследвания до доказване на концепция, трансфер на технологии, финансиране и разрастване на стартиращи фирми и малки и средни предприятия. Чрез своите три инструмента – Pathfinder, Transition и Accelerator, Съветът предоставя финансиране на научни организации, стратъпи и малки и средни предприятия. Организацията разполага с бюджет от 10,1 млрд. евро до 2027 г.

Министър Стойчева посочи, че ЕСИ играе ключова роля в създаването на единна, силна и иновационна Европа и България трябва да използва максимално възможностите, които той предоставя. „Европейският съвет по иновации предоставя на българската екосистема достъп до финансиране, особено за стартъпи и малки и средни предприятия, както чрез безвъзмездни средства, така и с инвестиции“, заяви Стойчева.

„Научната и развойна дейност у нас дава възможност за създаване на високотехнологични иновации в ключови сектори, които привличат чуждестранни инвеститори. България има добре развита дигитална и комуникационна инфраструктура. Това ни дава ключово предимство и позиционира страната като място, в което да се развива новата вълна иновации“, посочи министърът на иновациите и растежа.

Министър Стойчева каза още, че въпреки напредъка на България в области на изследвания като изкуствен интелект, интернет на нещата, инженерство, хранителни и агротехнологии, страната в момента изостава в инвестициите в дълбоки технологии в сравнение с други европейски стартиращи екосистеми. По думите й Европейският иновационен фонд може да промени това, проправяйки пътя на компании с голям потенциал.