Договорите са за над 225 млн. лв., а Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИР увеличи бюджета с малко над 32 млн. лв.

Първите в България фирми, които ще получат финансиране по Плана за възстановяване, вече са 860, след като Министерството на иновациите и растежа (МИР) сключи още 80 договора по първата процедура от Плана – „Технологична модернизация“. Към момента по тези договори микро-, малките и средни предприятия от всички области на страната ще бъдат подкрепени с общо 225 млн. лв. Това коментира министърът на иновациите и растежа по повод сключването на новите 80 договора от страна на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК).

Припомняме, че подписването, поетапно, на договорите с общо класираните 953 фирми, започна в началото на април. Данните на ГДЕФК сочат, че в тези предприятия са заети близо 34 000 лица. Междувременно бюджетът на мярката бе увеличен с над 32 млн. лв. и от 260 млн. лв. стана 292 млн. лв. Това стана възможно, след като ГД ЕФК към МИР се отказа от консултантска помощ и пренасочи ресурса към фирми от резервния списък с одобрените и изчакващи финансиране.

Така, с увеличения бюджет, ще могат да се подкрепят и първите класирани фирми от резервния списък по процедурата „Технологична модернизация“, коментираха от Главната дирекция.

МИР напомня, че парите могат да бъдат използвани за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и специализиран софтуер. Мярката беше насочена предимно към производствените фирми – за лекарства, медицински изделия и уреди, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др., но допустими бяха още фирми, които се занимават със събиране на отпадъци или с рециклиране на материали, филмови и телевизионни студиа, радиостанции, телевизии и информационни агенции, компании с архитектурна, инженерна, научноизследователска и развойна дейност и др.

През следващите седмици ще продължи сключването на договорите и с оставащите около 100 предприятия.