Министрите на иновациите на България и Румъния обсъдиха меморандум за сътрудничество в сферите на иновациите, дигитализацията, стартъп екосистемата, цифровата свързаност и научните изследвания

Източна Европа може да бъде лидер в сферата на дълбоките технологични иновации и така да повиши конкурентоспособността на Европа като цяло. Това може да се случи и чрез културата и историческо наследство. В съответствие с новата Европейска програма за иновации, предвиждаме създаването и свързването на регионални иновационни долини на основата на стратегическите предимства на регионите и тяхната специализация. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева по време на международния форум за значението на финансовото включване и дигиталната трансформация в румънския град Клуж-Напока. Основният фокус на събитието е образованието и обучението за насърчаване на икономическия растеж, иновациите и създаването на работни места. Във форума участват още Богдан Иван, министърът на изследванията, иновациите и цифровизацията на Румъния, министърът на финансите на Румъния Марсел Болош, Емил Бок, кмет на Клуж-Напока, Алфред Симонис, председател на Камарата на депутатите в Румъния, Мария Мец, главен изпълнителен директор на NTT DATA Румъния и др.

Министър Стойчева подчерта, че партньорството между дълбоките технологични иновационни долини във Варна и Клуж може да е пример за свързаност за Европа. Усилията в тази насока трябва да бъдат подкрепени с всички средства на местно и национално ниво, чрез използване на финансови и нефинансови инструменти, от хората, бизнеса и правителствата. „Както във Варна, така и тук, в Клуж, видях как моделът на отворените иновации се прилага на практика – академичната общност и нейният капацитет за научноизследователска и развойна дейност, бизнесът, стартъп компаниите, общността и правителството работят заедно. В такава среда дълбоките технологични иновации процъфтяват и създават решения с успешна комерсиализация и силно въздействие“, заяви министър Стойчева.

Министър Стойчева участва в дискусията за дигитализацията на финансовите инструменти заедно с министъра на финансите на Румъния Марсел Болош. Фокусът на панела е значението на финансовата грамотност и ролята на образованието и ученето през целия живот.

Стойчева коментира динамичното развитие на предприемаческата екосистема и финтех сектора в България. „Предоставяме финансова подкрепа на иновативни финтех стартиращи компании, за да комерсиализират успешно своите продукти, както чрез дялови, така и чрез дългови финансови инструменти, изпълнявани от Фонд на фондовете, Европейския инвестиционен фонд и Българската банка за развитие. Предлагаме и схеми за безвъзмездни средства за чисти иновации и научноизследователска и развойна дейност. Поставяме силен фокус върху инвестициите за дигитализация на финансовия сектор“, обясни министър Стойчева.

„Министерството на иновациите и растежа също така ще работи за повишаване на финансовата грамотност на гражданите, чрез съвместни законодателни мерки с Министерството на образованието и науката”, каза още тя.

В рамките на форума Стойчева проведе работна среща с министъра на изследванията, иновациите и цифровизацията на Румъния Богдан Иван. Двамата обсъдиха проект на меморандум за сътрудничество в сферите на иновациите, дигитализацията, стартъп екосистемата, развитието на високите технологии, цифровата свързаност и научните изследвания, както и създаването и развитието на стартъп компании и стартъп екосистема в България и Румъния. Меморандумът ще насърчи сътрудничеството между двете държави в областта на дълбокотехнологичните иновации, дигитализацията, високите технологии и цифровата свързаност, комерсиализирането на резултатите от научноизследователски проекти на пазара на ЕС и на световния пазар, трансфера на знания и технологии. Целта е чрез иновации, насочени към цифровата трансформация на бизнеса, да се осигури икономически растеж на страните.

Министрите на иновациите набелязаха и конкретните стъпки, с които да започне сътрудничество между България и Румъния с фокус върху иновациите в дълбоките технологии.