Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Българската банка за развитие (ББР) обединяват усилия за подобряване достъпа до финансиране, насърчаване на заетостта и ускоряване на екологичния преход на малките и средни предприятия в страната.

Между двете институции бе подписано финансово споразумение на стойност 175 млн. евро, което ще позволи отпускането на дългосрочни заеми при преференциални условия за малкия и среден бизнес, който е в основата на българската икономика. Малките и средни предприятия представляват 98% от компаниите в страната, произвеждат около 60% от добавената стойност и осигуряват 75% от заетостта, доста над средното равнище в Европейския съюз.

  • Заемът ще подпомогне български дружества, засегнати от сътресенията във веригите за доставка, високите цени и войната в Украйна.
  • Най-малко 20% от финансирането ще бъде насочено в подкрепа на зеления преход, с акцент върху проекти за възобновяема енергия и енергийна ефективност.
  • Гаранциите по програмата InvestEU, отпуснати чрез ЕИФ, ще подкрепят инвестиции в климатична устойчивост, иновации и цифровизация.

На церемонията присъстваха министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева, министърът на финансите Асен Василев, вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павловa и изпълнителните директори на ББР Илия Караниколов, Цанко Арабаджиев и Иван Церовски.

Заемът е подкрепен с държавна гаранция, одобрена от Министерския съвет на Република България.

С предоставения ресурс ББР ще подкрепи компании, чиято дейност е засегната от нарушените вериги на доставки, високите цени на електроенергията и последиците от войната в Украйна. Финансирането може да се предоставя както директно, така и чрез търговските банки в страната.

В съответствие с целите на Европейския зелен пакт една пета от средствата ще бъдат насочени за подкрепа на зеления преход на страната, с фокус върху възобновяемите енергийни източници и проектите за енергийна ефективност. ЕИБ ще предостави на ББР и консултантска подкрепа за въвеждане на устойчиво кредитиране в рамките на проекта „Green Gateway“. Това включва разработване на инструменти, ръководства и обучения за ускорено разширяване капацитета на ББР за зелено финансиране.

Ключова подкрепа за малкия и средния бизнес ще осигури и гаранцията по InvestEU в размер до 45,5 млн. евро, предоставена чрез Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) на ББР и ББР Лизинг по рано този месец. Тя ще улесни достъпът до финансиране за по-рискови малки и средни компании, както и за тези, които не разполагат с достатъчно обезпечения. Очаква се споразумението между финансовите институции да доведе до отпускане на кредити с общ размер от 77 млн. евро за период от 2 години. Заемите ще се предоставят на преференциални лихвени нива, като за тях ще могат да кандидатстват и компании в сферата на иновациите и цифровизацията.

Вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова заяви: „Групата на ЕИБ имаме удоволствието да засилим още повече сътрудничеството си с Българската банка за развитие — дългогодишен наш партньор, и да обединим усилията си в подкрепа на икономическия растеж и ускоряване на екологичния и цифров преход на българската икономика. Заедно увеличаваме достъпа на предприятията до финансиране с преференциални условия, като по този начин повишаваме заетостта, конкурентоспособността на българската икономика и регионалното развитие.“

Паоло Джентилони,  комисар по икономиката,  заяви: „МСП са опора на европейската икономика. Те играят ключова роля в намирането на иновативни решения на предизвикателства като климатичните промени. Чрез това споразумение ще бъде доставен нужният ресурс на бизнеса, подпомагайки го да расте и създава работни места, продължавайки по този начин и подкрепата си за българската икономика.”

„Подписването на споразумението в този момент показва увеличаващото се доверие към България от страна на европейските институции за надграждане на партньорските ни отношения. Конкретните ползи от добрите и преференциални финансови параметри ще подкрепят антикризисно компаниите, които се борят с глобалните тенденции на намаляваща ликвидност и увеличаващи се финансови разходи“, заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева.

Асен Василев, министър на финансите, заяви: „Радвам се, че както при програмата Джереми през 2013 г., тези средства ще могат да достигнат до малкия и среден бизнес под формата на инвестиционни кредити с нисък лихвен процент.”

„Това е най-големият по размер заем, който сме получавали от ЕИБ досега – още едно доказателство, че европейските институции виждат в ББР надежден, предвидим и доверен партньор. Той е отлична предпоставка ББР да продължи да изпълнява  своята мисия за подкрепа на българските малки и средни предприятия.“, заяви Илия Караниколов, председател на Управителния съвет на ББР и изпълнителен директор.

С подновяването на работата с доверен партньор като ББР, Европейският инвестиционен фонд продължава и подкрепата за българския бизнес по пътя му към зелена и дигитална трансформация, заяви главният изпълнителен директор на ЕИФ Мариут Фалкстед. „Средствата от програмата InvestEU допълват финансовата и нефинансова подкрепа на ЕИБ, насочвайки по този начин значителен ресурс в подкрепа на малкия бизнес, който се нуждае от него в най-голяма степен.”

Обща информация

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е институцията на ЕС за дългосрочно кредитиране, собственост на неговите държави-членки. ЕИБ работи с България от 1992 г. Подкрепила е инвестиционни проекти на стойност над 6 млрд. евро за намаляване на различията в регионалното развитие и засилване на икономическата конкурентоспособност. Консултантската й подкрепа помага изпълнението на проекти в сферата на транспорта, водоснабдяването, здравеопазването и околната среда.

Европейският инвестиционен фонд е част от групата на ЕИБ. Той подкрепя европейските МСП, като подобрява достъпа им до финансиране чрез широк кръг финансови посредници като банки, гаранционни дружества и лизингови компании, доставчици на микрокредити и фондове за дялово участие. В България ЕИФ допринесе за мобилизирането на над 9,1 млрд. евро банково финансиране за МСП и дружества със средна пазарна капитализация, като предостави около 2,7 милиарда евро, които достигнаха до около 29,000 предприятия и подпомогнаха над 450,000 работни места.

Програмата InvestEU предоставя на ЕС ключово дългосрочно финансиране чрез привличане на значителни публични и частни средства в подкрепа на устойчивото възстановяване. Тя спомага за мобилизирането на частни инвестиции за приоритети на политиката на ЕС като Европейския зелен пакт и цифровия преход. Програмата се състои от три части: фонд InvestEU, консултантски център InvestEU и портал InvestEU. Фондът InvestEU действа чрез финансови партньори, които ще инвестират в проекти чрез гаранция от бюджета на ЕС в размер на 26,2 млрд. евро. Целият бюджет по гаранцията осигурява покритие на инвестиционните проекти на изпълнителите, увеличава способността им да поемат рискове и по този начин привлича допълнителни инвестиции за най-малко 372 млрд. eвро.

Българската банка за развитие (ББР) е кредитна институция, 100% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка, чиято основна цел е да подкрепя малките и средните предприятия. ББР е сред българските банки с най-висок кредитен рейтинг: “BBB” с положителна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch. Това е и единствената българска банка, която освен директно финансиране предоставя ресурс и чрез други финансови посредници За 24 години банковата група е подкрепила 24 350 компании, до които чрез различни финансови инструменти са достигнали близо на 7.3 милиарда лева.