Във форума на високо равнище относно най-слабо развитите страни присъстват делегации от над 150 държави

Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев ръководи българската делегация на Петата конференция на ООН относно най-слабо развитите страни, която се провежда в Доха, Катар. Заместник-ръководители на делегацията са Лъчезара Стоева, постоянен представител на Република България към ООН и председател на Икономически и социален съвет на ООН и Пламен Делев, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Катар.

На 6 март (понеделник) министър Пулев ще има изказване в общия дебат на международната конференция, а по-късно ще участва и в Тематична кръгла маса на високо равнище „Използване на силата на науката, технологиите и иновациите за устойчивото развитие на най-слабо развитите държави“, където се предвижда да вземат участие около 30 държави.

На 7 март (вторник) министър Пулев ще участва и в министерската среща за сътрудничество Юг-Юг „Обновени партньорства за приложими решения в подкрепа на изпълнението на Програмата за действие от Доха“. В нея ще вземат участие и представители на високо равнище от системата на ООН, многостранни и регионални банки за развитие и финансови институции, частният сектор, академичните среди и НПО.

Очаква се в края на конференцията да бъде приета декларация.

Във форума на високо равнище в Доха присъстват делегации от над 150 държави, представители на европейски институции, търговски камари, агенции за насърчаване на инвестициите, ръководители на фондовете, агенциите и програмите на ООН, представители на международни институции, международни компании и др.