Седалище и адрес на МИР. Адреси на регионалните сектори на МИР. БУЛСТАТ на МИР

Седалище и адрес на МИР. Адреси на регионалните сектори на МИР. БУЛСТАТ на МИР

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА МИР. АДРЕСИ НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЕКТОРИ НА МИР.  БУЛСТАТ НА МИР

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА:

София 1000

ул. „Княз Александър I“ № 12.

БУЛСТАТ: 177549112

 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

1000 гр. София , ул. 6-ти септември“ №21

Телефон:02/9329220

 

РЕГИОНАЛНИ СЕКТОРИ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

 

 

Гр. Русе

Министерство на иновациите и растежа

7012 гр. Русе, ул. "Църковна независимост" № 16, 12 етаж

Регионален сектор Варна

Златина Попсулис,

Телефон: 082/825 273,

 

 

гр. Варна

Министерство на иновациите и растежа

9000 гр. Варна, ул.Цар Симеон I 26, eт.5

Регионален сектор Варна

Владимир Бобев

Телефон: 052/ 617 077

 

гр. Пловдив

Министерство на иновациите и растежа

4000 Пловдив, пл."Централен" №1

Регионален сектор Пловдив

Иванка Митовска

Телефон:032/ 940 337

 

гр. Бургас

Министерство на иновациите и растежа

8000 гр. Бургас, ул. "Апостол Карамитев" № 12, етаж 2,

Регионален сектор Пловдив

Христо Райков

Телефон: 056/581 514

  

гр. Велико Търново

Министерство на иновациите и растежа

5000 Велико Търново

ул. "Христо Ботев" № 2, етаж 3, стая 307

Регионален сектор "Варна"

Снежана Пънова

Регионален сектор "Варна"

Телефон: 062/ 650 107

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване