Писмени процедури

24.04.2024 - Трети писмена процедура проведена 23.04.2024
18.09.2023 - II-ра писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от КН на ПКИП
18.09.2023
17.07.2023 - I-ва писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от КН на ПКИП
09.12.2022 - 39-та писмена процедура за неприсъствено вземане на решение
09.12.2022
Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 одобри Методология и критерии за подбор на операции „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г.“ на проведената 39-та писмена процедура за неприсъствено вземане на решение
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване