Българска агенция за инвестиции (БАИ) към Министерството на иновациите и растежа (МИР) организира форум „Привличане на инвестиции и финансиране – възможности за общините“ на 20 февруари 2024 г. от 11:00ч. в зала The Venue, сграда Инкубатор, София Тех Парк.

Целта на събитието е да бъде предоставена информация на общините относно привличането на инвеститори и възможностите за финансиране с цел развитие на регионите. Освен правната рамка, лекторите ще споделят своя опит в привличане на чуждестранни инвеститори, ще представят успешни практики на сътрудничество с общини и индустриални зони и ще предложат работещи подходи за насърчаване на иновациите и инвестициите във всички сектори на икономиката.

Събитието ще бъде открито от министъра на иновациите и растежа Милена Стойчева. Във форума ще участват Мила Ненова, изпълнителен директор на БАИ, която ще представи насърчителните мерки, които държавата отпуска в подкрепа на бизнеса; Пламен Панчев, изпълнителен директор на Тракия икономическа зона; Димитър Иванов, кмет на община Марица, който ще представи новите инвестиционни проекти в ТЕЗ и добри практики.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИР, Българска банка за развитие и Фонд мениджър на финансови инструменти в България ще представят актуалните възможности за достъп до безвъзмездно финансиране и до финансови инструменти, приложими за общините, фирмите и потенциалните инвеститори.

След приключване на форума е предвидено посещение на суперкомпютъра в СТП и представяне на възможностите му.

Програмата за събитието

Линк за регистрация: https://forms.gle/bnWf7p1s5QXTeA489